Artykuł ukazał się jako rozdział książki Energy Poverty and Vulnerability (2017).

abstrakt:

Celem artykułu jest wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania ubóstwa energetycznego w Polsce. Silne zróżnicowanie ubóstwa energetycznego między województwami jest skutkiem różnic w poziomie urbanizacji, strukturze budynków oraz dochodów i rodzaju gospodarstw domowych. Przeprowadzona  analiza wariancji pozwala stwierdzić, że te trzy czynniki z różną siłą wpływają na obiektywny  (LIHC) oraz subiektywny wymiar ubóstwa energetycznego. Wysokie wydatki na energię i niskie dochody (LIHC) są w większym stopniu determinowane przez społeczno-ekonomiczne cechy gospodarstw, a subiektywne ubóstwo energetyczne przez efektywność energetyczną budynków. W konsekwencji problem wysokich kosztów wśród osób ubogich energetycznie koncentruje się we wschodniej Polsce, a problem braku komfortu cieplnego w mieszkaniu dotyczy mieszkańców województw zachodnich. Istotną determinantą regionalnego zróżnicowania subiektywnego ubóstwa energetycznego są różnice temperatur oraz cen energii.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, LIHC, subiektywne ubóstwo energetyczne, analiza regionalna, analiza wariancji, poziom urbanizacji

kody JEL: , ,

rok wydania: 2016

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 09/2016

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Piotrowi Lewandowskiemu za cenne uwagi. Pragniemy również podziękować za komentarze uczestnikom III Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska. Publikacja powstała w ramach grantu finansowanego ze środków European Climate Foundation. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Katarzyna Sałach

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje