Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce

9 listopada 2016
abstrakt:

Celem artykułu jest wyjaśnienie przestrzennego zróżnicowania ubóstwa energetycznego w Polsce. Silne zróżnicowanie ubóstwa energetycznego między województwami jest skutkiem różnic w poziomie urbanizacji, strukturze budynków oraz dochodów i rodzaju gospodarstw domowych. Przeprowadzona  analiza wariancji pozwala stwierdzić, że te trzy czynniki z różną siłą wpływają na obiektywny  (LIHC) oraz subiektywny wymiar ubóstwa energetycznego. Wysokie wydatki na energię i niskie dochody (LIHC) są w większym stopniu determinowane przez społeczno-ekonomiczne cechy gospodarstw, a subiektywne ubóstwo energetyczne przez efektywność energetyczną budynków. W konsekwencji problem wysokich kosztów wśród osób ubogich energetycznie koncentruje się we wschodniej Polsce, a problem braku komfortu cieplnego w mieszkaniu dotyczy mieszkańców województw zachodnich. Istotną determinantą regionalnego zróżnicowania subiektywnego ubóstwa energetycznego są różnice temperatur oraz cen energii.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, LIHC, subiektywne ubóstwo energetyczne, analiza regionalna, analiza wariancji, poziom urbanizacji
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 09/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Piotrowi Lewandowskiemu za cenne uwagi. Pragniemy również podziękować za komentarze uczestnikom III Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska. Publikacja powstała w ramach grantu finansowanego ze środków European Climate Foundation. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Opublikowane w:

jako rozdział książki Energy Poverty and Vulnerability (2017).

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Skip to content