Ubóstwo energetyczne dotyka 4,6 miliona mieszkańców Polski. Zmniejszenie jego skali wymaga zastosowania nowych, bardziej skutecznych instrumentów polityki publicznej. Proponujemy wprowadzenie zasiłku celowego w celu łagodzenia przejawów ubóstwa energetycznego. W celu usunięcia jego przyczyn proponujemy doradztwo i drobne usprawnienia energetyczne oraz termomodernizację. Termomodernizacja jest narzędziem najdroższym, ale najbardziej skutecznym. Wyzwaniem jest identyfikacja gospodarstw ubogich energetycznie. Odpowiedzią na to wyzwanie jest współpraca gminnych ośrodków pomocy społecznej z innymi podmiotami, które dysponują informacją o warunkach mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz zatrudnienie przez gminę profesjonalnych doradców energetycznych.

 

Główne wnioski. Fakty i liczby
IBS_Policy_Paper_01_2018_pl_glowne_wnioski

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, polityka publiczna

kody JEL: ,

rok wydania: 2018

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 01/2018

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation. Opracowanie własne z wykorzystaniem danych Głównego Urzędu Statystycznego „Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych” 2012-2016. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Jan Rutkowski

Instytut Badań Strukturalnych

Katarzyna Sałach

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Konstancja Ziółkowska (Święcicka)

Instytut Badań Strukturalnych

Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje