Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?

27 stycznia 2018

Ubóstwo energetyczne dotyka 4,6 miliona mieszkańców Polski. Zmniejszenie jego skali wymaga zastosowania nowych, bardziej skutecznych instrumentów polityki publicznej. Proponujemy wprowadzenie zasiłku celowego w celu łagodzenia przejawów ubóstwa energetycznego. W celu usunięcia jego przyczyn proponujemy doradztwo i drobne usprawnienia energetyczne oraz termomodernizację. Termomodernizacja jest narzędziem najdroższym, ale najbardziej skutecznym. Wyzwaniem jest identyfikacja gospodarstw ubogich energetycznie. Odpowiedzią na to wyzwanie jest współpraca gminnych ośrodków pomocy społecznej z innymi podmiotami, które dysponują informacją o warunkach mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz zatrudnienie przez gminę profesjonalnych doradców energetycznych.  

Główne wnioski. Fakty i liczby
słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, polityka publiczna
kody JEL: 
rok wydania: 2018
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2018
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Projekt finansowany ze środków European Climate Foundation. Opracowanie własne z wykorzystaniem danych Głównego Urzędu Statystycznego „Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych” 2012-2016. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Treść niniejszej publikacji wyraża poglądy Autorów i niekoniecznie jest tożsama ze stanowiskiem Instytutu Badań Strukturalnych. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content