Dlaczego tak ważne jest mówienie dziś o „ubóstwie energetycznym”

12 kwietnia 2016
Dlaczego IBS kładzie taki nacisk na wprowadzenie do badań i debaty publicznej terminu „ubóstwa energetycznego”? Jaki sens ma wyszczególnianie „ubóstwa energetycznego” zamiast mówienia „po prostu” o ubóstwie w ogóle?

Zakończył się II Europejski Kongres Samorządów (EKS) – międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, w którym uczestniczą liderzy samorządowi, organizacje pozarządowe i przedstawiciele biznesu. Program #EKS2016 przewidywał pięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

W czasie EKS nasz Instytut współorganizował panel dyskusyjny w bloku dotyczącym gospodarki. Zaproponowaliśmy dyskusję dotyczącą roli samorządów lokalnych w ograniczaniu ubóstwa energetycznego, w której udział wzięli:

  • Aleksander Szpor (Instytut Badań Strukturalnych, Polska),
  • Melville Kendal (Grupa Robocza ds. Energii i Zmian Klimatu, Zgromadzenie Europejskich Regionów, Wielka Brytania),
  • Julije Domac (Regionalna Agencja Energetyki Północno-Zachodniej Chorwacji, Chorwacja),
  • Neil Simcock (Uniwersytet w Manchester, Wielka Brytania) i
  • Antonii Fałkowski (Energy Data Lab, Polska).

Z jakiego powodu IBS kładzie taki nacisk na wprowadzenie do badań i debaty publicznej terminu „ubóstwa energetycznego”? Na przewrotnie postawione pytanie o większy sens mówienia o  „ubóstwie energetycznym” niż „ubóstwie operowym” lub „ubóstwie piwnym” – odpowiedzią niech będzie krótka relacja Agaty Miazgi z panelu dyskusyjnego IBS na II Europejskim Kongresie Samorządów – zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wypowiedziami w czasie panelu.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content