abstrakt:

Problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb związanych z energią są codziennością wielu Polaków, lecz mimo to, pojęcie ubóstwa energetycznego w krajowej debacie jest nadal egzotyczne. W oparciu o przegląd literatury światowej publikacja odpowiada na główne argumenty kwestionujące sens tego pojęcia. W dalszej części prezentowane są najważniejsze wyniki z pomiaru tego zjawiska w Polsce. W konkluzji proponuje się dalsze badania oraz działania w sferze polityki publicznej, które pozwolą ograniczyć skalę problemu w Polsce.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, miary ubóstwa, potrzeby energetyczne, wrażliwość energetyczna

kody JEL: ,

rok wydania: 2016

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2016

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: Publikacja powstała dzięki wsparciu ze środków European Climate Foundation.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje