Dominik Owczarek

lista publikacji autora
2015-11-30 Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce
Autorzy:    /   / 
Celem artykułu jest przedstawienie statystycznej miary ubóstwa energetycznego dla Polski. Prezentowane w niniejszej pracy badanie jest pierwszym dla Polski, które ściśle opiera się̨ na metodologii stosowanej w Wielkiej Brytanii – jedynym kraju posiadającym ustawową definicję ubóstwa energetycznego. Obliczamy trzy miary: absolutną – „10% dochodów”, zmodyfikowaną absolutną – „13% ...
Skip to content