IBS na Kongresie Czystego Powietrza w Warszawie

10 marca 2023
„Jak skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym?” na to pytanie próbowaliśmy znaleźć odpowiedź 8-9 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Jan Frankowski wziął udział w panelu dyskusyjnym prezentując wyniki badań IBS podczas VI Kongresu Czystego Powietrza, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Mazowiecką Agencję Energetyczną. Kongres zebrał kilkaset osób: głównie przedstawicieli i przedstawicielki mazowieckich samorządów, biznesu oraz organizacji pozarządowych i dotyczył rozwiązań z zakresu energetyki, budownictwa i transportu, mających poprawić stan środowiska.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content