Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych

13 czerwca 2018
abstrakt:

Opracowanie prezentuje najważniejsze fakty i prawidłowości dotyczące ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców domów jednorodzinnych w Polsce. Wykorzystujemy wskaźnik Wysokie Koszty – Niskie Dochody, opracowany przez IBS na podstawie metodologii pomiaru ubóstwa energetycznego w Wielkiej Brytanii. Dokonujemy charakterystyki ubogich energetycznie gospodarstw zamieszkujących domy jednorodzinne ze względu na ich liczebność, wysokość i źródła dochodów, cechy mieszkania (powierzchnia i wiek budynku) oraz wykorzystywane źródła ciepła. Tam, gdzie pozwala na to dostępność danych, analizujemy zróżnicowanie tych charakterystyk w przekroju województw i klas miejscowości.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, domy jednorodzinne, źródła ciepła
rok wydania: 2018
język: polski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 02/2018
Dodatkowe informacje:

Opracowanie powstało na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Badanie na podstawie danych GUS. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Wszelkie błędy są nasze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content