abstrakt:

Opracowanie prezentuje najważniejsze fakty i prawidłowości dotyczące ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców domów jednorodzinnych w Polsce. Wykorzystujemy wskaźnik Wysokie Koszty – Niskie Dochody, opracowany przez IBS na podstawie metodologii pomiaru ubóstwa energetycznego w Wielkiej Brytanii. Dokonujemy charakterystyki ubogich energetycznie gospodarstw zamieszkujących domy jednorodzinne ze względu na ich liczebność, wysokość i źródła dochodów, cechy mieszkania (powierzchnia i wiek budynku) oraz wykorzystywane źródła ciepła. Tam, gdzie pozwala na to dostępność danych, analizujemy zróżnicowanie tych charakterystyk w przekroju województw i klas miejscowości.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, domy jednorodzinne, źródła ciepła

rok wydania: 2018

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 02/2018

dodatkowe informacje: Opracowanie powstało na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Badanie na podstawie danych GUS. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Wszelkie błędy są nasze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Konstancja Ziółkowska (Święcicka)

Instytut Badań Strukturalnych

Aneta Kiełczewska

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje