Hipotetyczne zużycie i wydatki na energię cieplną

17 lutego 2016
Dane o wydatkach na energię niezbędnych do osiągnięcia komfortu cieplnego według typów budynków w Polsce

Baza zawiera dane o hipotetycznym zużyciu i hipotetycznych wydatkach na energię cieplną gospodarstw domowych w Polsce. Wydatki hipotetyczne to takie, które pozwalają ogrzać mieszkanie do temperatury komfortu równej 21 stopni Celsjusza. Poprzez energię cieplną rozumiana jest energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Obliczenia, na podstawie danych z audytów energetycznych, przygotowali eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii – dr inż. Arkadiusz Węglarz i dr hab. inż. Dariusz Heim. Dane zostały zamówione przez Instytut Badań Strukturalnych na potrzeby projektu „Ubóstwo energetyczne w Polsce” realizowanego w roku 2015 przy wsparciu finansowym European Climate Foundation. Na ich podstawie powstały opracowania: „Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce” (Miazga A. i Owczarek D., 2015), „Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy” (Owczarek D. i Miazga A., 2015), „Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego” (Lis M., Ramsza M. i Miazga A., 2016).

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content