Spotkanie europejskiej sieci badawczej dot. ubóstwa energetycznego

3 października 2018
Jakub Sokołowski wziął udział w spotkaniu sieci ENGAGER w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina, 25.09.).

European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation – w skrócie ENGAGER – to międzynarodowa sieć badawcza skupiająca ponad 150 ekspertów zajmujących się ubóstwem energetycznym w ponad 30 krajach Europy. Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczenia wśród naukowców i praktyków zajmujących się problemem. Działania sieci są zaplanowane na lata 2017-2021, a jej finansowanie pochodzi z europejskiego programu współpracy w dziedzinie nauki i technologii – COST. Wśród członków sieci znajduje się kilku ekspertów z Polski, a do komitetu zarządzającego należą: prof. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego i Jakub Sokołowski z naszego Instytutu.

25 września br. w Sarajewie odbyło się kolejne spotkanie sieci ENGAGER. W ramach spotkania omówiono potrzebę przeglądu wskaźników służących identyfikacji ubóstwa energetycznego w Europie i ich oceny oraz zaproponowania innowacyjnych polityk wsparcia ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Zostały także zaplanowane przyszłe działania grupy, polegające na promowaniu wiedzy związanej z ubóstwem energetycznym (organizacja warsztatów dla ekspertów) oraz zaangażowaniu w tworzenie lepszej polityki wsparcia (wydanie policy paper).

W trakcie dyskusji z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych Jakub Sokołowski (IBS) przedstawił konieczność właściwego zdefiniowania i wyboru odpowiednich wskaźników ubóstwa energetycznego. Miałoby to na celu stworzenie polityk wsparcia gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym na Bałkanach. Przedstawiciele bośniackich NGO’s oraz inni członkowie grupy ENGAGER zapoznali się także z najważniejszymi wnioskami z ostatnich publikacji IBS dotyczących ubóstwa energetycznego.

***

Więcej materiałów:

→ strona sieci ENGAGER

→  badania IBS nt. ubóstwa energetycznego w Polsce

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content