Ubóstwo energetyczne i wrażliwość energetyczna z perspektywy globalnej

25 września 2017
Polecamy lekturę nowej publikacji wydawnictwa Routledge zawierającej rozdział autorstwa Macieja Lisa, Agaty Miazgi i Katarzyny Sałach o zróżnicowaniu ubóstwa energetycznego w Polsce.

Książka jest zbiorem najnowszych studiów przypadku nad ubóstwem energetycznym na świecie: od Anglii i Polski, przez Półwysep Bałkański, po Kenię i Republikę Południowej Afryki. Posługując się odmiennymi metodami badawczymi, autorzy skupiają się na tak różnych aspektach ubóstwa energetycznego jak: wpływ norm kulturowych na zjawisko, skutki programów elektryfikacji obszarów wiejskich, wpływ lokalnych polityk oraz rolę angażowania młodych ludzi w badania nad zjawiskiem.

Maciej Lis, Agata Miazga, i Katarzyna Sałach w rozdziale zatytułowanym „Location, location, location: What accounts for the regional variation of energy poverty in Poland?”  analizują zróżnicowanie regionalne oraz determinanty ubóstwa energetycznego w Polsce. Według autorów, wysokie wydatki energetyczne i niskie dochody – dwa kluczowe czynniki identyfikujące ubogie energetycznie gospodarstwa domowe – są w największym stopniu determinowane przez cechy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych. Natomiast z subiektywnym odczuciem zimna w miejscu zamieszkania najsilniej wiąże się niski stopień efektywności energetycznej zamieszkiwanych budynków. Lis, Miazga i Sałach dowodzą, że silne zróżnicowanie ubóstwa energetycznego między województwami jest skutkiem różnic w poziomie urbanizacji, strukturze budynków, dochodów i rodzaju gospodarstw domowych, a także lokalnych różnic temperatur powietrza i cen energii.

Książka została wydana pod redakcją Neila Simcocka, Harriet Thomson, Saski Petrovej i Stefana Bouzarovskiego z Uniwersytetu w Manchesterze.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content