Pomiar ubóstwa energetycznego w Polsce z użyciem wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa energetycznego

18 lipca 2019
abstrakt:

Ubóstwo energetyczne to złożony problem, który jest najczęściej spowodowany niskimi dochodami, wysokimi kosztami energii lub mieszkaniem w budynku o niskiej efektywności energetycznej. Różne wskaźniki pozwalają zidentyfikować te czynniki, ale wśród naukowców nie ma zgody co do tego, który ze wskaźników jest najlepszy lub jak praktycznie połączyć odmienne wyniki. W związku z tym, mapowanie ubóstwa i planowanie polityki wsparcia może skorzystać na jednolitym wskaźniku. Z tego powodu stworzyliśmy wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa energetycznego przy użyciu metodologii zaproponowanej przez Alkire i Foster (2008). Wskaźnik uwzględnia pięć wymiarów deprywacji energetycznej: dwa obiektywne wskaźniki „wysokie koszty, niskie dochody” i „wysoki udziału wydatków na energię w dochodach”, a także trzy subiektywne wskaźniki: „niezdolności do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu”, „przeciekające dachy lub wilgoć” i „trudności z opłacaniem rachunków za media”. Za ubogie uznajemy te gospodarstwa domowe, które doświadczają co najmniej dwóch form deprywacji. Stosujemy nasz indeks na przykładzie Polski przy użyciu danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych. W 2017 r., 10% gospodarstw domowych w Polsce cierpiało z powodu wielowymiarowego ubóstwa energetycznego, a około połowa tych gospodarstw domowych była również uboga dochodowo. Gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki zbudowane przed 1946 r., zamieszkujące obszary wiejskie oraz emeryci i renciści są szczególnie zagrożeni wielowymiarowym ubóstwem energetycznym.

słowa kluczowe: Ubóstwo energetyczne, wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa, metodologia Alkire-Foster
kody JEL: 
rok wydania: 2019
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy 15(2), 2020.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

The University of Manchester

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content