Pozostawanie kobiet na rynku pracy konieczne wobec starzenia się społeczeństw

2 czerwca 2016
Wojciech Hardy na blogu Banku Światowego prezentuje wyniki badań IBS dotyczących pozostawania w pracy osób w wieku przedemerytalnym.

Wśród osób w wieku 60-64 odsetek tych, które pozostawały w tej samej pracy przez co najmniej 5 lat (retention rate), w latach 2003-2013, wahał się w krajach wyszehradzkich od 14% do 41% – dla kobiet był niższy niż dla mężczyzn. Co więcej, wiele kobiet odchodziło z rynku pracy już w wieku 55-59. Osoby starsze częściej niż młodsze wykonywały prace wymagające wysokich kwalifikacji oraz, w przypadku kobiet, prace proste (przeczytaj więcej na blogu Banku Światowego).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content