Czy rodzice aktywni zawodowo spędzają mniej czasu z dziećmi?

11 czerwca 2018
Iga Magda i Roma Keister zaprezentowały wyniki badań IBS podczas European Population Conference – EPC 2018 (Bruksela, 6-9.06.).

European Population Conference jest największą europejską konferencją naukową dotyczącą zmian ludnościowych. Konferencja jest organizowana co dwa lata przez European Association for Population Studies (EAPS). Tegoroczna edycja pod hasłem „Ludność, różnorodność, nierówności” zgromadziła ponad 900 ekspertów i ekspertek zajmujących się demografią, rynkiem pracy, polityką rodzinną i społeczną. Nasz Instytut był reprezentowany przez Igę Magdę i Romę Keister.

Iga Magda, wiceprezeska naszego Instytutu, zaprezentowała nowe wyniki badań prowadzonych wspólnie z Romą Keister dotyczące wpływu elastyczności czasu pracy rodziców na „jakość czasu” spędzanego z dziećmi.  Wbrew oczekiwaniom rodzice pracujący zawodowo spędzają więcej czasu na nauce i zabawie z dziećmi niż rodzice bezrobotni. Większe znaczenie mają cechy społeczno-ekonomiczne rodziców, takie jak: poziom wykształcenia, wartości i postawy wyniesione z domu rodzinnego, wiek pozostałych dzieci. Na ilość czasu spędzanego na nauce i zabawie z dziećmi nie wpływa również większa elastyczność czasu pracy rodziców.

  • Zachęcamy do zapoznania się z → prezentacją i całym artykułem → IBS Working Paper.
  • Polecamy również wywiad Jakuba Janiszewskiego z Igą Magdą na antenie TOK FM osadzający wyniki badań w kontekście polityki prorodzinnej rządu → posłuchaj (dostęp płatny).
Ścieżki kariery zawodowej a wysokość emerytur

Iga Magda jest również współautorką badań prowadzonych przez zespół z SGH nagrodzonych w trakcie sesji posterowej EPC 2018 (→ zobacz poster). Więcej o badaniach prowadzonych pod kierownictwem Agnieszki Chłoń-Domińczak:

Międzypokoleniowe różnice w derutynizacji pracy w Europie

Roma Keister przedstawiła zmiany w charakterze zadań wykonywanych w pracy w 12 krajach europejskich między 1998 a 2014 rokiem. Pokazała, że w większości krajów starzenie się siły roboczej następowało szybciej w zawodach rutynowych. Ponadto, pracownicy wykonujący zawody bardziej rutynowe z większym prawdopodobieństwem byli narażeni na bezrobocie (→ prezentacja). Badania były prowadzone wspólnie z Piotrem Lewandowskim, Wojciechem Hardym i Szymonem Górką → IBS Working Paper.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content