Kapitał społeczny rodziców i ich sytuacja na rynku pracy a czas spędzany z dziećmi

Czas realizacji: 01.2017 - 12.2018

Czas, który rodzice spędzają z dziećmi, w szczególności czas spędzony na aktywnościach edukacyjnych, jest kluczowym elementem stymulującym rozwój umiejętności dzieci oraz silnie determinuje ich przyszłe osiągnięcia życiowe, takie jak poziom wykształcenia, sytuacja zawodowa czy dochody. Różnice w ilości czasu, jakie dzieci spędzają z rodzicami na aktywnościach edukacyjnych są zatem jednym z głównych czynników napędzających nierówności społeczno-ekonomiczne.

W projekcie podejmujemy się kompleksowej analizy czynników wpływających na ilość czasu przeznaczonego przez opiekunów na zajęcia edukacyjne z dziećmi w Polsce. Skupiamy się również na wydatkach dotyczących rozwoju dzieci i sprawdzamy, czy istnieje zależność pomiędzy ich wysokością a inwestycjami czasowymi w dzieci. Analizujemy także jak status zatrudnienia rodziców wpływa na ilość czasu poświęcanego dzieciom, w szczególności to jaki jest związek między elastycznością pracy rodziców a ilością czasu, jaką spędzają z dziećmi na czynnościach edukacyjnych. Badamy także jaki wpływ na te zależności ma poziom wykształcenia rodziców i ich własne doświadczenia z dzieciństwa. Chcemy także przeanalizować czy dzieciom żyjącym w rodzinach wielopokoleniowych poświęca się więcej czasu niż dzieciom w standardowych rodzinach nuklearnych i czy są istotne różnice między osiągnięciami szkolnymi dzieci z rodzin wielopokoleniowych w porównaniu do dzieci z rodzin nuklearnych. Interesuje nas również wykorzystanie przez dzieci technologii w procesie zdobywania wiedzy i różne wzorce korzystania z technologii w zależności od kapitału społecznego rodziców.

Prezentacja z pierwszymi wynikami badań (w jęz. angielskim) → link.

***

Projekt własny IBS realizowany w ramach działalności statutowej.

 
Kontakt:

iga.magda@ibs.org.pl

Aktualności
Czy rodzice aktywni zawodowo spędzają mniej czasu z dziećmi?
Iga Magda i Roma Keister zaprezentowały wyniki badań IBS podczas European Population Conference – EPC 2018 (Bruksela, 6-9.06.).
Czas – inwestycja w dzieci
Rodzice, którzy nie pracują, nie poświęcają więcej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice pracujący. Iga Magda i Roma Keister na konferencji Population Association of America zaprezentowały wyniki swoich najnowszych badań związanych z tematyką inwestycji w dzieci.
Publikacje
2018-05-18 Elastyczność czasu pracy a “jakość czasu” spędzanego z dziećmi
autorzy:    /   / 
W artykule analizujemy związek między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi. Korzystamy z danych z badania „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych” z lat 2013-2014 przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Badamy jak różne wymiary elastyczności czasu pracy (lub jej braku) wpływają na zaangażowanie czasowe rodziców w grę, zabawę i edukację dzieci ...
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content