Czas, który rodzice spędzają z dziećmi, w szczególności czas spędzony na aktywnościach edukacyjnych, jest kluczowym elementem stymulującym rozwój umiejętności dzieci oraz silnie determinuje ich przyszłe osiągnięcia życiowe, takie jak poziom wykształcenia, sytuacja zawodowa czy dochody. Różnice w ilości czasu, jakie dzieci spędzają z rodzicami na aktywnościach edukacyjnych są zatem jednym z głównych czynników napędzających nierówności społeczno-ekonomiczne.

 

W projekcie podejmujemy się kompleksowej analizy czynników wpływających na ilość czasu przeznaczonego przez opiekunów na zajęcia edukacyjne z dziećmi w Polsce. Skupiamy się również na wydatkach dotyczących rozwoju dzieci i sprawdzamy, czy istnieje zależność pomiędzy ich wysokością a inwestycjami czasowymi w dzieci. Analizujemy także jak status zatrudnienia rodziców wpływa na ilość czasu poświęcanego dzieciom, w szczególności to jaki jest związek między elastycznością pracy rodziców a ilością czasu, jaką spędzają z dziećmi na czynnościach edukacyjnych. Badamy także jaki wpływ na te zależności ma poziom wykształcenia rodziców i ich własne doświadczenia z dzieciństwa. Chcemy także przeanalizować czy dzieciom żyjącym w rodzinach wielopokoleniowych poświęca się więcej czasu niż dzieciom w standardowych rodzinach nuklearnych i czy są istotne różnice między osiągnięciami szkolnymi dzieci z rodzin wielopokoleniowych w porównaniu do dzieci z rodzin nuklearnych. Interesuje nas również wykorzystanie przez dzieci technologii w procesie zdobywania wiedzy i różne wzorce korzystania z technologii w zależności od kapitału społecznego rodziców.

 

Prezentacja z pierwszymi wynikami badań (w jęz. angielskim) → link.

 

***

Projekt własny IBS realizowany w ramach działalności statutowej.

kontakt : iga.magda@ibs.org.pl

osoby z IBS