Czas – inwestycja w dzieci

29 kwietnia 2017
Rodzice, którzy nie pracują, nie poświęcają więcej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice pracujący. Iga Magda i Roma Keister na konferencji Population Association of America zaprezentowały wyniki swoich najnowszych badań związanych z tematyką inwestycji w dzieci.

W dniach 27.04 – 29.04 2016 w Chicago odbyła się konferencja Population Association of America (PAA).  Konferencja, tak jak co roku zgromadziła naukowców zajmujących się zagadnieniami demografii, rynku pracy, polityki rodzinnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Iga Magda i Roma Keister przedstawiły wyniki swoich wspólnych prac nad tematyką inwestycji w dzieci.

Iga Magda zaprezentowała wyniki analiz dotyczących czynników wpływających na ilość czasu przeznaczanego przez opiekunów na zajęcia edukacyjne z dziećmi. Okazuje się, że na ilość tego czasu nie ma wpływu fakt aktywności zawodowej rodziców lub jej brak – rodzice, którzy nie pracują, nie poświęcają więcej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice pracujący. Znaczenie mają natomiast czynniki społeczno-kulturowe i status rodziców, opisywany takimi zmiennymi jak: wielkość biblioteki domowej rodziców, kiedy sami byli dziećmi;  znaczenie, jakie rodzice przypisują wartościom rodzinnym, oraz wartość, jaką dla samych rodziców ma życie zawodowe.

Roma Keister w swojej prezentacji w przeciwieństwie do większości wcześniejszych badań zajmujących się tematyką inwestycji w dzieci, ich osiągnięć oraz  dobrostanu, skupiających się na rodzinach dwupokoleniowych (tzw. nuklearnych) – skupia się na rodzinach wielopokoleniowych. Sprawdza, czy dzieciom żyjącym w takich rodzinach poświęca się więcej czy mniej czasu niż dzieciom w rodzinach nuklearnych. Następnie bada szkolne osiągnięcia dzieci z obu wskazanych typów rodzin. Wyniki pokazują, że dzieci w wieku 1-7 lat w rodzinach wielopokoleniowych spędzają mniej czasu z członkami rodziny na aktywnościach edukacyjnych niż dzieci w rodzinach dwupokoleniowych. Nie ma jednak  jakichkolwiek różnic w ilości czasu poświęcanego na czynności edukacyjne z dziećmi  w wieku 8-15. W odniesieniu do osiągnięć z przedmiotów takich jak język polski i matematyka widać, że dzieci wychowujące się w rodzinach wielopokoleniowych mają większe szanse na wyższe oceny z języka polskiego niż dzieci w rodzinach nuklearnych. Natomiast brak różnic między tymi dwoma typami rodzin pod względem szanse na wysokie wyniki z matematyki.

Poniżej zamieszczamy materiały prezentowane w czasie PPA przez badaczki z naszego Instytutu.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content