edukacja

Czas – inwestycja w dzieci
Rodzice, którzy nie pracują, nie poświęcają więcej czasu na aktywności edukacyjne z dziećmi niż rodzice pracujący. Iga Magda i Roma Keister na konferencji Population Association of America zaprezentowały wyniki swoich najnowszych badań związanych z tematyką inwestycji w dzieci.
Apel naukowców zajmujących się badaniami edukacyjnymi do Minister Edukacji Narodowej
Apel o uwzględnienie wyników badań naukowych i głosów ekspertów przy planowaniu zmian w systemie edukacji oraz o czas na debatę włączającą środowiska naukowe w dyskusję o przyszłości polskiej edukacji.
Negatywne skutki boomu edukacyjnego: rosnące niedopasowanie osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy w Polsce
Coraz więcej absolwentów ma problem z wejściem na rynek pracy i podejmuje prace na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.
Rozwój nowych technologii a kwalifikacje potrzebne na rynku pracy
Za małą rolę w systemie edukacji pełnią kierunki inżynieryjne, politechniczne.
Boom edukacyjny w Polsce
Boom edukacyjny w Polsce skutkował wzrostem odsetka osób z wykształceniem wyższym w grupie wieku 15-64 z 12% w 2001 roku do 26% w 2013 roku.
Skip to content