Boom edukacyjny w Polsce

15 maja 2015
Boom edukacyjny w Polsce skutkował wzrostem odsetka osób z wykształceniem wyższym w grupie wieku 15-64 z 12% w 2001 roku do 26% w 2013 roku.

Boom edukacyjny w Polsce skutkował wzrostem odsetka osób z wykształceniem wyższym w grupie wieku 15-64 z 12% w 2001 roku do 26% w 2013 roku. Struktura wykształcenia będzie się dalej poprawiała, aż ostatnie roczniki sprzed boomu opuszczą rynek pracy. Jednakże zgodnie z prognozami demograficznymi Polska jest jednym z trzech krajów UE, w którym oczekuje się największego spadku zasobu siły roboczej. Do 2040 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 4,6 mln. W związku z tym na rynku pracy będzie mniej ludzi, lecz będą oni lepiej wykształceni i bardziej produktywni.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content