Elastyczność czasu pracy a “jakość czasu” spędzanego z dziećmi

18 maja 2018
abstrakt:

W artykule analizujemy związek między elastycznością czasu pracy rodziców a ilością czasu, jaką przeznaczają na aktywności edukacyjne z dziećmi. Korzystamy z danych z badania „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych” z lat 2013-2014 przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Badamy jak różne wymiary elastyczności czasu pracy (lub jej braku) wpływają na zaangażowanie czasowe rodziców w grę, zabawę i edukację dzieci (w odróżnieniu od czynności o charakterze opiekuńczym). Nasze wyniki pokazują, że ani status zawodowy rodziców, ani regulacje ich czasu pracy nie mają statystycznie istotnego znaczenia dla ilości czasu poświęcanego na naukę i zabawę z dziećmi. Główną rolę odgrywają tu kapitał społeczny i kulturowy rodziców, które okazują się być głównymi determinantami inwestycji w czas spędzany z dziećmi.

słowa kluczowe: elastyczność czasu pracy, inwestycja czasu, opieka nad dziećmi, jakość czasu spędzanego z dziećmi
kody JEL: 
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 04/2018
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom konferencji PAA 2017 w Chicago i konferencji WIEM 2017 w Warszawie za cenne komentarze. Wykorzystujemy dane z badania „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych” zrealizowanego w latach 2013-2014 przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content