Rutynowy i coraz starszy? Międzypokoleniowe różnice w derutynizacji pracy w Europie

28 marca 2017
abstrakt:

W niniejszym artykule analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych w pracy w 12 krajach europejskich w okresie 1998 – 2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy osobami w różnym wieku. Zastosowaliśmy podejście zaproponowane przez Autora et al. (2003) oraz Acemoglu & Autor (2011). Wykorzystaliśmy bazę danych charakterystyk zawodów O*NET połączoną z bazą danych indywidualnych EU-LFS, aby stworzyć pięć miar zadań wykonywanych w pracy: nierutynowych kognitywno-analitycznych, nierutynowych kognitywno-interpersonalnych, rutynowych kognitywnych, rutynowych manualnych oraz nierutynowych manualnych fizycznych. Wykazaliśmy, że przejście od prac rutynowych w kierunku prac nierutynowych następuje dużo szybciej wśród pracowników w wieku prime-age (25-44) niż wśród pracowników młodszych (15-24) i starszych (45-64). W większości krajów starzenie się siły roboczej następowało istotnie szybciej w zawodach, które początkowo były bardziej rutynowe, gdyż udział młodych pracowników w tych zawodach malał, a udział osób starszych rósł. Osoby w zawodach bardziej rutynowych miały większe prawdopodobieństwo bycia bezrobotnymi, szczególnie jeżeli były to osoby w wieku 15-34 lata – wskazują na to oszacowane przez nas modele regresji logistycznej.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, starzenie się ludności, struktura zawodowa, O*NET
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom Jobs and Development Conference 2016 w Waszyngtonie oraz konferencji NTA-11 w Saly za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat i GUS. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w marcu 2017 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi z grudnia 2017 r.

Opublikowane w:

Economic Systems 44 (4), 2020.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Instytut Badań Strukturalnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content