Nierówność szans w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza zmian w czasie

29 kwietnia 2016
abstrakt:

Analizujemy zmiany nierówności dochodów i nierówności szans w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Korzystając z danych EU SILC z lat 2005 i 2011, podejmujemy próbę dekompozycji zmian nierówności szans w czasie. Nasze wyniki wskazują, że istnieje znaczne zróżnicowanie w poziomie nierówności i ich zmian w czasie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, związane zarówno ze zmianą charakteru środowisk społecznych, z jakich pochodzą badani, jak i zmianami związku tych indywidualnych środowisk z osiąganymi dochodami, a także z czynnikami mikroekonomicznymi, takimi jak status na rynku pracy czy poziom wykształcenia. Analizując poszczególne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, wskazujemy na silny spadek zarówno ogólnego poziomu nierówności dochodów jak i absolutnego poziomu nierówności szans w Polsce. Pokazujemy także spadek absolutnej nierówności szans, przy niewielkim spadku ogólnego poziomu zróżnicowania dochodów, na Litwie; oraz stosunkowo wysoki i rosnący udział nierówności szans przy niskim poziomie całkowitego zróżnicowania dochodów na Węgrzech.

słowa kluczowe: Nierówność szans, nierówności dochodów, dekompozycja RIF, Europa Środkowo - Wschodnia
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 05/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy za uwagi i komentarze Francisco Ferreira, Francisco Azpitarte, Alexandrze Killewald a także uczestnikom IBS Jobs Conference 2015 w Warszawie oraz Population Association of America 2016 conference w Waszyngtonie, USA. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content