Przejściówki klasyfikacji zawodów – od ISCO do KZiS

6 kwietnia 2016
Zestaw przejściówek zawiera pełne mapowanie danych O*NET – zakodowanych uprzednio w klasyfikacji ISCO – na KZiS 95, 02, 04 i 10 (wykorzystywaną do polskich danych, np.: BAEL).

Paczka .zip zawiera:

  • Dane w formacie Stata, .dta, z przejściówkami dla ISCO-08 i KZiS 10 oraz dla ISCO-88 i KZiS 04, oraz pomiędzy poszczególnymi edycjami KZiS (95, 02, 04, 10).
  • Kody w formacie Stata, .do, przekodowujące dane O*NET z klasyfikacją ISCO na poszczególne edycje klasyfikacji KZiS.

Skorzystanie z pliku .do powinno być poprzedzone wykorzystaniem naszych przejściówek z ONET-SOC na ISCO. Dobór zmiennych i fragmenty kodu Stata zostały oparte o pracę Davida Autora i Darona Acemoglu.

Opracowanie

Wojciech Hardy Instytut Badań Strukturalnych i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt związany z tym zasobem:
Newsletter
Skip to content