5. Konferencja Użytkowników Danych Jednostkowych Eurostat

23 marca 2017
Omówienie wyników badań wykorzystujących jednostkowe bazy danych dostarczane przez Eurostat.

W dniach 2-3 marca 2017 roku odbyła się konferencja organizowana przez German Microdata Lab, GESIS we współpracy z Eurostatem. Jej celem było omówienie wyników badań wykorzystujących jednostkowe bazy danych dostarczane przez Eurostat, wszczególności EU-LFS, EU-SILC i SES.

Reprezentanci Eurostatu przedstawili proces gromadzenia danych i powiązanych z nim ograniczeniach (m.in. konieczność pozyskiwania danych od wszystkich krajów UE, które mają własne procedury ich zbierania i regulacje dotyczące anonimizacji), jak również o planach dalszej harmonizacji danych.

Prezentacje dotyczyły tematyki rynku pracy, osób młodych, dynamiki płac, innowacji i nierówności płci, a także kwestii metodologicznych. Nasz Instytut reprezentowali Iga Magda i Wojciech Hardy. Iga Magda przedstawiła wstępne wyniki badania prowadzonego wspólnie z dr Ewą Cukrowską-Torzewską (UW), opartego o dane SES i dotyczącego luki płacowej pomiędzy płciami w kontekście charakterystyk miejsca pracy, w tym wieku firmy. Wojciech Hardy zaprezentował wyniki badania „Kontynuacja pracy w tym samym miejscu przez osoby starsze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” przeprowadzonego z Anetą Kiełczewską, Piotrem Lewandowskim i Igą Magdą. W badaniu wykorzystane zostały dane EU-LFS.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content