Artykuł został opublikowany w Baltic Journal of Economics 18 (2) 2018.

abstrakt:

Analizujemy kontynuację pracy w tym samym miejscu przez osoby starsze w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech, korzystając z danych EU-LFS za lata 1998-2013. Jedynie ok. 30% pracowników w wieku 55-59 lat pozostawało w tym samym miejscu pracy przez kolejne 5 lat. Udział osób starszych kontynuujących tę samą pracę był wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Między 2003 a 2013 ten udział wzrósł w Polsce i wśród mężczyzn w Czechach, wahał się w Słowacji oraz znacznie spadł na Węgrzech. Wykorzystujemy dwuwymiarowy model probitowy w celu oszacowania czynników wpływających na kontynuację pracy i nieodchodzenie na emeryturę wśród 60-64-latków. Pracownicy o wyższym wykształceniu, w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, w sektorach edukacji lub zdrowia i żyjący z pracującym/-ą partnerem/-ką z najwyższym prawdopodobieństwem pozostawali w tej samej pracy po wejściu w wiek przedemerytalny. Zmiany udziałów osób pozostających w pracy są spójne ze zmianami wieku emerytalnego wprowadzanymi przez poszczególne kraje (z wyjątkiem Węgier). Wynikały one głównie ze zmian w warunkach zatrudnienia wszystkich pracowników w wieku 60-64, nie zaś ze zmian w charakterystykach indywidualnych lub miejsc pracy.

słowa kluczowe: kontynuacja pracy, emerytury, przejście na emeryturę, dwuwymiarowy model probitowy

kody JEL: , ,

rok wydania: 2016

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 11/2016

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy uczestnikom konferencji NTA-11 2016 w Senegalu za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za wyniki i wnioski przedstawione przez autorów. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Aneta Kiełczewska

Instytut Badań Strukturalnych

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje