Czas-do-śmierci czy wiek – co napędza wydatki na opiekę zdrowotną? Badanie na podstawie danych z krajów OECD

28 kwietnia 2016
abstrakt:

Wzrost wydatków na opiekę zdrowotna w ostatnich 50 latach w krajach OECD był napędzany przez wzrost dochodów, postęp technologiczny oraz interakcje tych czynników z uwarunkowaniami instytucyjnymi. Przyśpieszający proces starzenia się ludności może zacząć odgrywać istotną rolę we wzroście kosztów opieki zdrowotnej. Stąd lepsze zrozumienie interakcji między najważniejszymi czynnikami wzrostu wydatków na zdrowie w przeszłości a wiekiem jest kluczowe dla oceny konsekwencji wpływu starzenia się ludności na wydatki zdrowotne. Aby to ocenić, budujemy nieliniowy model ekonometryczny, za pomocą którego weryfikujemy wpływ struktury wieku na dynamikę wydatków na opiekę zdrowotną. W modelu wykorzystujemy dorobek literatury z zakresu indywidualnych i kohortowych ścieżek wydatków na zdrowie. Otrzymane wyniki wskazują, że wydatki na opiekę zdrowotną są najsilniej związane z odsetkiem populacji, która umrze w ciągu roku. W przypadku wieku, nie potwierdziliśmy hipotezy o koncentracji wydatków w starszych grupach wieku.

słowa kluczowe: Wydatki na opiekę zdrowotną, starzenie się ludności, koszy związane z śmiercią, modele panelowe
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 04/2016
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Skip to content