H51

H51 National Government Expenditures and Health
System klasyfikacji JEL został opracowany na potrzeby Journal of Economic Literature (JEL) i jest standardową metodą klasyfikacji literatury naukowej z dziedziny ekonomii. System służy do klasyfikowania artykułów, rozpraw, książek, recenzji książek i Working Papers. Rozwinięcie numeru katalogowego podajemy w oryginalnym brzmieniu, tj. w języku angielskim.
( 3 - Publikacji )
2016-04-28 Czas-do-śmierci czy wiek – co napędza wydatki na opiekę zdrowotną? Badanie na podstawie danych z krajów OECD
autorzy:    / 
Wzrost wydatków na opiekę zdrowotna w ostatnich 50 latach w krajach OECD był napędzany przez wzrost dochodów, postęp technologiczny oraz interakcje tych czynników z uwarunkowaniami instytucyjnymi. Przyśpieszający proces starzenia się ludności może zacząć odgrywać istotną rolę we wzroście kosztów opieki zdrowotnej. Stąd lepsze zrozumienie interakcji między najważniejszymi czynnikami wzrostu wydatków na zdrowie w przeszłości ...
2015-08-29 Czas-do-śmierci a wydatki na opiekę zdrowotną
autorzy:    / 
Celem artykułu jest zaprezentowanie badania wpływu czasu-do-śmierci (TTD od ang. Time-to-death) na publiczne wydatki na opiekę zdrowotną. Proponujemy nowy sposób modelowania wpływu TTD na wydatki na opiekę zdrowotną. Do estymacji modelu wykorzystujemy dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki wskazują, że zarówno wiek jak i czas-do-śmierci wpływają na wydatki na opiekę zdrowotną. Gdy jednak porównujemy wydatki skumulowane ...
2015-01-29 Skąd wynika wzrost wydatków na zdrowie w starszych grupach wieku?
autorzy:    / 
Celem artykułu jest kwantyfikacja przyczyn wzrostu wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w cyklu życia. Dzięki zaproponowanej innowacyjnej metodzie możliwa stała się ocena udziału poszczególnych czynników w kosztach łącznych. Dekompozycja została zaaplikowana do danych obejmujących większość wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 roku. W wyniku badań stwierdzono pięciokrotny wzrost kosztów opieki zdrowotnej ...
Skip to content