Proponujemy nowy sposób modelowania wpływu czasu-do-śmierci na publiczne wydatki na opiekę zdrowotną. Maciej Lis (IBS), na podstawie danych NFZ obejmujących prawie całą populację Polski, pokazuje, że dłuższe życie w niewielkim stopniu przekłada się na wyższe nakłady na opiekę zdrowotną.

abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie badania wpływu czasu-do-śmierci (TTD od ang. Time-to-death) na publiczne wydatki na opiekę zdrowotną. Proponujemy nowy sposób modelowania wpływu TTD na wydatki na opiekę zdrowotną. Do estymacji modelu wykorzystujemy dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki wskazują, że zarówno wiek jak i czas-do-śmierci wpływają na wydatki na opiekę zdrowotną. Gdy jednak porównujemy wydatki skumulowane w trakcie trwania całego życia, to okazuje się, że różnią się one nieznacznie w odniesieniu do osób, które umierają w wieku 50 czy 90 lat. Oznacza to, że starzenie się ludności w ograniczony sposób wpływa na wydatki na opiekę zdrowotną.

słowa kluczowe: wydatki na opiekę zdrowotną, starzenie się populacji, Narodowy Fundusz Zdrowia

kody JEL: , , ,

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 13/2015

ISSN : 2451-4373

pliki do pobrania IBS_Working_paper_13_2015
autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje