Czas-do-śmierci a wydatki na opiekę zdrowotną

29 sierpnia 2015
abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie badania wpływu czasu-do-śmierci (TTD od ang. Time-to-death) na publiczne wydatki na opiekę zdrowotną. Proponujemy nowy sposób modelowania wpływu TTD na wydatki na opiekę zdrowotną. Do estymacji modelu wykorzystujemy dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki wskazują, że zarówno wiek jak i czas-do-śmierci wpływają na wydatki na opiekę zdrowotną. Gdy jednak porównujemy wydatki skumulowane w trakcie trwania całego życia, to okazuje się, że różnią się one nieznacznie w odniesieniu do osób, które umierają w wieku 50 czy 90 lat. Oznacza to, że starzenie się ludności w ograniczony sposób wpływa na wydatki na opiekę zdrowotną.

słowa kluczowe: wydatki na opiekę zdrowotną, starzenie się populacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
kody JEL: 
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 13/2015
ISSN: 2451-4373
pliki do pobrania
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Skip to content