Nowe podejście do pomiaru niedopasowania umiejętności – wprowadzenie podejścia sektorowego

27 kwietnia 2017
abstrakt:

Właściwa ocena niedopasowania umiejętności na rynku pracy jest niezbędna dla rozwoju polityki, która może je ograniczać. Dokonujemy analizy tego zjawiska, wykorzystując dane z badań PIAAC oraz Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (ESJ). Wskazujemy, że niedopasowanie umiejętności zależy od kraju, wykonywanego zawodu i sektora zatrudnienia. Dwie główne słabości dotychczas stosowanego podejścia badawczego to subiektywność odpowiedzi respondentów skutkująca brakiem porównywalności wyników pomiędzy różnymi badaniami, a także różnicowane zapotrzebowanie na umiejętności w ramach zawodów i sektorów, które jest większe niż zróżnicowania między krajami. Proponujemy nowe podejście do pomiaru umiejętności opartych na definiowaniu wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie sektorowym z wykorzystaniem sektorowych ram kwalifikacji. Oceniamy przydatność tego podejścia do pomiaru niedopasowania umiejętności.

słowa kluczowe: niedopasowanie umiejętności, zapotrzebowanie na umiejętności, sektorowe ramy kwalifikacji
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Autorzy dziękują uczestnikom konferencji Jobs and Development za otrzymane uwagi i komentarze do wcześniejszej wersji artykułu. Artykuł powstał przy wsparciu finansowym Network for Jobs and Development pod auspicjami Banku Światowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Instytut Badań Edukacyjnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content