Technologia czy wzrost kwalifikacji? Zmiany w strukturze zadań na rynkach pracy Europy Środkowo-Wschodniej

27 lutego 2016
abstrakt:

W pracy analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych na rynkach pracy Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2013. Łączymy dane dotyczące charakterystyki zawodów (O*NET) z EU-LFS, kierując się metodologią Autor, Levy i Murnane (2003) oraz Acemoglu i Autor (2011). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły porównywalnego wzrostu w intensywności zadań nierutynowych kognitywnych oraz spadku intensywności zadań manualnych, ale różnią się od siebie pod względem zmian w zadaniach rutynowych kognitywnych. Identyfikujemy wkład w tę ewolucję zadań zmian strukturalnych i wewnątrz sektorów. Ponadto oceniamy relatywny wpływ edukacji i technologii na zmianę intensywności wykonywanych zadań. Podnoszenie kwalifikacji jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zmiany intensywności zadań nierutynowych kognitywnych i manualnych w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas gdy zmiany strukturalne ukształtowały zadania rutynowe kognitywne. Pokazujemy także, że zmiany w zadaniach nie były identyczne we wszystkich kohortach, a przejście w stronę tych nierutynowych nastąpiło głównie wśród młodszych kohort.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, polaryzacja, Europa Środkowo-Wschodnia
kody JEL: 
rok wydania: 2016
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Szymonowi Górce za doskonałą pomoc badawczą, a także uczestnikom IBS Jobs Conference 2015 w Warszawie oraz Conference on Urbanization, Structural Change, and Employment na Hong Kong University of Science and Technology za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu pochodzi z lutego 2016 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi z lipca 2016 r.

Opublikowane w:

Economics of Transition 26(2), 2018.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content