What if you were German? – DSGE approach to the Great Recession on labour markets

16 maja 2014
abstrakt:

W niniejszej pracy wykorzystujemy model klasy DSGE do analizy czynników stojących za Wielką Recesją i mechanizmów transmisji szoków na rynki pracy w wybranych krajach europejskich. Rynek pracy modelowany jest za pomocą mechanizmu poszukiwań i dopasowań opartego na pracach Mortensena (1989) i Pissaridesa (1990), z endogeniczną stopą destrukcji miejsc pracy. Do modelu wprowadzamy szereg szoków, które odpowiadają za potencjalne źródła zaburzeń makroekonomicznych: szok popytu zagranicznego, produktywności, siły przetargowej negocjacji płacowych, popytu na pracę, podaży pracy, wydatków rządowych i destrukcji miejsc pracy. Wykorzystując dane kwartalne dla lat 1996–2013, estymujemy modele dla następujących państw: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Niemcy (kraj odniesienia). Za pomocą modeli krajowych przeprowadzamy dwa rodzaje eksperymentów symulacyjnych. Po pierwsze, identyfikujemy szoki odpowiedzialne za wahania zmiennych makroekonomicznych i zmiennych rynku pracy w każdym z analizowanych państw. Na podstawie analizy jesteśmy w stanie wyróżnić kraje, dla których w danym okresie, istotniejszy był wpływ wewnętrznych szoków produktywności lub zewnętrznych szoków popytu zagranicznego. Identyfikujemy również dodatkowe szoki, które miały wpływ na zachowanie zmiennych rynku pracy i porównujemy ich znaczenie dla poszczególnych państw. Po drugie, przeprowadzamy symulacje mające na celu porównanie zdolności absorpcji szoków makroekonomicznych przez analizowane kraje. Opierają się one na wyborze modelu kraju referencyjnego, Niemiec, i analizie jego reakcji na szoki zidentyfikowane dla pozostałych państw. Okazuje się, że gospodarki krajów południowoeuropejskich są generalnie bardziej wrażliwe na szoki makroekonomiczne niż Niemcy, ale wzorce dostosowań na rynkach pracy są pomiędzy nimi zróżnicowane. Hiszpania i Włochy stanowią dwa skraje przypadki – Hiszpania wykazuje niskie dostosowania płacowe a wysokie zatrudnienia i przepływów, a Włochy niską elastyczność zmiennych rynku pracy na wahania PKB.

rok wydania: 2014
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2014
ISSN: 2451-4373
Opublikowane w:

International Journal of Manpower 38 (7), 2017.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content