Konferencja Jobs and Development. Zapraszamy do nadsyłania prac

8 lipca 2016
W dniach 2-3 listopada br. w Waszyngtonie odbędzie się konferencja Jobs and Development, której jesteśmy współorganizatorem. Zachęcamy do nadsyłania prac – do 26 sierpnia.

Celem konferencji jest prezentacja i omówienie najnowszych, ważnych dla ustawodawców badań oraz  wspólne przygotowanie wielosektorowych i interdyscyplinarnych rozwiązań wobec wyzwań na rynkach pracy całego świata.

TEMATYKA

Oprócz zwykłych sesji obejmujących tematykę ekonomii pracy i rozwoju, odbędą się sesje specjalne na temat rynku pracy, zmian strukturalnych, technologii oraz regulacji. W szczególności, poruszone zostaną następujące kwestie:

 • Jak poszczególne ścieżki zmian w tworzeniu miejsc pracy wpłynęły na wzrost gospodarczy, rozkład dochodu oraz redukcję ubóstwa?
 • Jak postęp technologiczny wpływa na zmiany strukturalne w poszczególnych krajach, na pracę, płace oraz nierówności?
 • Jakiego rodzaju polityki publiczne, instytucje i/lub szoki zewnętrzne stoją za poszczególnymi ścieżkami zmian strukturalnych?
 • Jak regulacje pracy, ich wdrażanie oraz interakcja z zachodzącymi zmianami strukturalnymi wpływają na liczbę i jakość miejsc pracy?
 • Jaka interakcja zachodzi pomiędzy zmianami demograficznymi, strukturalnymi oraz wzrostem gospodarczym?
 • Jakie czynniki sprzyjają zatrudnieniu kobiet a jakie wpływają na luki płacowe?
 • Jak powstają miejsca pracy w obliczu niepewności i braku stabilności w kraju?

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PRAC

Zapraszamy do nadsyłania prac skupiających się na ocenie skutków zmian strukturalnych, postępu technologicznego i zmian demograficznych wobec zmian w powstawaniu miejsc pracy oraz rozwoju społecznego w krajach wschodzących i rozwijających się (w tym analizujących odmienny wpływ, jaki zmiany te wywierają na sytuację dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy).

Zgłoszenia:

 • swoje dane – za pomocą formularza online (zbierającego dane uczestników)
 • artykuł na adres e-mail: jobsccsa@worldbankgroup.org
  UWAGA: prosimy o zachowanie następującej formy w nazwie pliku: “Imię/nazwisko autora_nazwa artykułu”]
 • do 28 sierpnia 2016

Ocena prac przez Radę naukową konferencji nastąpi do dnia 16 września br. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą pełne artykuły; w drugiej –  rozszerzone streszczenia. Autorzy wybranych prac zostaną niezwłocznie powiadomieni o decyzji Rady oraz o szczegółach dotyczących prezentacji podczas konferencji.

Organizatorzy zapewniają miejsce pobytu (maks. 3 noce) oraz posiłki podczas trwania konferencji. Uczestnicy odpowiadają za swój przejazd do i z miejsca konferencji.

ORGANIZATORZY

Konferencja Jobs and Development jest organizowana przez World Bank Jobs Group and the Network on Jobs and Development – partnerstwo (finansowane przez Development Grant Facility) pięciu instytucji badawczych z różnych stron świata:

 1. Development Policy Research Unit przy Uniwersytecie w Kapsztadzie (DPRU, Południowa Afryka),
 2. HKUST Institute for Emerging Market Studies (HKUST IEMS, Hong Kong),
 3. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER, Indie),
 4. Instytut Badań Strukturalnych (IBS, Polska) oraz
 5. Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA).

RADA NAUKOWA

Prezes Rady – Albert Park, Institute for Emerging Market Studies na Hong Kong University of Science and Technology w Hong Kongu.

Członkowie:

 • Haroon Bhorat, Development Policy Research Unit na Uniwersytecie w Kapsztadzie, Południowa Afryka;
 • Deb Kusum Das, Indian Council for Research on International Economic Relations, Delhi, Indie;
 • Mary Hallward-Driemeier, Principle Sr. Specialist, Trade and Competitiveness Practice, Bank Światowy;
 • Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, Polska;
 • David Robalino, Jobs Group, Bank Światowy;
 • Sergio Urzua, Uniwersytet w Maryland, NBER, IZA oraz Clapes-UC.
Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content