abstrakt:

Raport opiera się na konferencji Instytutu Badań Strukturalnych „Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności”, która odbyła się w październiku 2014 r. w Warszawie. Omawiamy w nim główne przyczyny dualizmu rynku pracy, jego konsekwencje oraz czynniki instytucjonalne stojące za zróżnicowaniem sytuacji na rynku pracy osób o rożnych typach umów. Przedstawiamy najważniejsze wnioski dla polityki publicznej, jakie sformułowano w trakcie prezentacji i w toku dyskusji podczas konferencji.

rok wydania: 2014

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 02/2014

ISSN : 2451-4365

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
wszystkie publikacje