Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności

20 października 2014
abstrakt:

Raport opiera się na konferencji Instytutu Badań Strukturalnych „Dualny rynek pracy, płaca minimalna i nierówności”, która odbyła się w październiku 2014 r. w Warszawie. Omawiamy w nim główne przyczyny dualizmu rynku pracy, jego konsekwencje oraz czynniki instytucjonalne stojące za zróżnicowaniem sytuacji na rynku pracy osób o rożnych typach umów. Przedstawiamy najważniejsze wnioski dla polityki publicznej, jakie sformułowano w trakcie prezentacji i w toku dyskusji podczas konferencji.

rok wydania: 2014
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 02/2014
ISSN: 2451-4365
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content