Kształtowanie nowego świata pracy. Skutki digitalizacji i robotyzacji

1 lipca 2016
W dniach 27-29 czerwca br., w Brukseli, odbyła się konferencja ETUC / ETUI dotycząca wpływu technologii cyfrowych na ilość i jakość pracy, wynagrodzeń oraz stosunków pracowniczych.

150 prelegentów oraz ponad 600 uczestników, w tym decydenci, naukowcy, partnerzy społeczni oraz pracownicy gospodarki cyfrowej debatowali nad nowymi wyzwaniami i szansami, jakie nowoczesna technologia tworzy dla świata pracy. Specjalny wykład wygłosił Jeremy Rifkin, technologiczny optymista i autor „Zero Cost Society”. Simon Deakin (Cambridge) zaprezentował bardziej sceptyczne podejście, podkreślając kwestie prawne związane z ekspansją firm działających poprzez tzw. platform economy, czy też sharing economy. Michael Silberman (IG Metall) pokazał wstępne wyniki pionierskiego badania ankietowego na temat crowdworkingu i omówił inicjatywy mające na celu ustanowienie dobrych standardów działania platform crowdworkingowych.

IBS reprezentowali Piotr Lewandowski i Roma Keister. Piotr Lewandowski wziął udział w panelu „Nierówności i polaryzacja rynku pracy”, w którym uczestniczyli także John Hurley (Eurofound), Steven Dhondt (KU Leuven i TNO) i Josef Středula (ČMKOS). Ekonomista IBS przedstawił wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z Wojciechem Hardym oraz Romą Keister na temat ewolucji struktury zadań na rynku pracy i braku polaryzacji rynku pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (odnośnik do prezentacji poniżej).

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

European Trade Union Institute (ETUI) & European Trade Union Confederation (ETUC)

STRONA WWW KONFERENCJI (PROGRAM, NAGRANIA WIDEO)

http://www.etui.org/Events/Shaping-the-new-world-of-work.-The-impacts-of-digitalisation-and-robotisation

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content