Artykuł został opublikowany w World Bank Economic Review

abstrakt:

Odejście od ręcznej i rutynowej pracy poznawczej w kierunku nierutynowej pracy poznawczej jest kluczową zmianą na rynkach pracy w ostatnich dziesięcioleciach. Brakuje jednak badań oceniających, czy znaczenie tych zadań różni się między pracownikami wykonującymi pozornie podobne prace w krajach na różnym poziomie rozwoju. W artykule prezentujemy nowe miary poziomu zadań zawodowych - nierutynowych analitycznych i personalnych, rutynowych kognitywnych i manualnych. Nasze miary są spójne z szeroko stosowanymi miarami zaproponowanymi dla Stanów Zjednoczonych przez Acemoglu i Autora (2011), ale oparte są o badania ankietowe. Za ich pomocą dokonujemy pomiaru struktury zadań w 47 krajach objętych badaniami PIAAC, STEP i CULS. Nasze wyniki wskazują na znaczące międzynarodowe różnice w strukturach zadań zawodowych, także w ramach tych samych zawodów – rutynowość pracy zmniejsza się wraz z poziome rozwoju, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Na intensywność zadań rutynowych mają wpływ m.in. wykształcenie, umiejętność czytania i pisania, prawdopodobieństwo korzystania z komputera w pracy, a także pozycja kraju w globalnym łańcuchu wartości dodanej. Najważniejszymi czynnikami tłumaczącymi międzynarodowe różnice w relatywnym znaczeniu zadań nierutynowych i rutynowych są różnice w wyposażeniu technologicznym gospodarek, umiejętnościach pracowników i specjalizacji w łańcuchach wartości dodanej (globalizacja). Różnice w technologii w największym stopniu przyczyniają się do międzynarodowych różnic w intensywności zadań rutynowych wśród pracowników w zawodach wymagających wysokich (ISCO 1-3) i średnich (ISCO 4-5) kwalifikacji, podczas gdy pozycja globalizacja najbardziej przyczynia się do różnic między pracownikami w zawodach o niskich kwalifikacjach (ISCO 7-9) oraz w zawodach, które łatwo przenosić za granicę.

słowa kluczowe: zadania zawodowe, derutynizacja, postęp technologiczny zastępujący zadania rutynowe, off—shoring, PIAAC, STEP, CULS

kody JEL: , ,

rok wydania: 2019

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 04/2019

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Peng Jia, Cheng Jie i Zeyang Yu za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy Emily Pawlowski z American Institutes for Research (AIR) za pomoc w wykorzytaniu amerykańskich danych PIAAC objętych ograniczonym dostępem. Dziękujemy uczestnikom konferencji ASSA2019 w Atlancie, EALE2018 w Lyonie, Jobs and Development Conference 2018 w Bogocie, TASKS V w Bonn, oraz seminariów w UCSD, Princeton University, Banku Światowym w Waszyngtonie, w Pekinie, Genewie, Luksemburgu, Singapurze i Warszawie za konstruktywne komentarze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w kwietniu 2019 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi ze stycznia 2021.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Saier Wu

HKUST, Hong Kong

Yang Du

Chinese Academy of Social Science (CASS), Pekin

Albert Park

HKUST Institute for Emerging Market Studies, Hong Kong

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje