Technologia, umiejętności i globalizacja: wyjaśnienia międzynarodowych różnic w pracach rutynowych i nierutynowych w oparciu o dane ankietowe

23 kwietnia 2019
abstrakt:

Odejście od ręcznej i rutynowej pracy poznawczej w kierunku nierutynowej pracy poznawczej jest kluczową zmianą na rynkach pracy w ostatnich dziesięcioleciach. Brakuje jednak badań oceniających, czy znaczenie tych zadań różni się między pracownikami wykonującymi pozornie podobne prace w krajach na różnym poziomie rozwoju. W artykule prezentujemy nowe miary poziomu zadań zawodowych – nierutynowych analitycznych i personalnych, rutynowych kognitywnych i manualnych. Nasze miary są spójne z szeroko stosowanymi miarami zaproponowanymi dla Stanów Zjednoczonych przez Acemoglu i Autora (2011), ale oparte są o badania ankietowe. Za ich pomocą dokonujemy pomiaru struktury zadań w 47 krajach objętych badaniami PIAAC, STEP i CULS. Nasze wyniki wskazują na znaczące międzynarodowe różnice w strukturach zadań zawodowych, także w ramach tych samych zawodów – rutynowość pracy zmniejsza się wraz z poziome rozwoju, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Na intensywność zadań rutynowych mają wpływ m.in. wykształcenie, umiejętność czytania i pisania, prawdopodobieństwo korzystania z komputera w pracy, a także pozycja kraju w globalnym łańcuchu wartości dodanej. Najważniejszymi czynnikami tłumaczącymi międzynarodowe różnice w relatywnym znaczeniu zadań nierutynowych i rutynowych są różnice w wyposażeniu technologicznym gospodarek, umiejętnościach pracowników i specjalizacji w łańcuchach wartości dodanej (globalizacja). Różnice w technologii w największym stopniu przyczyniają się do międzynarodowych różnic w intensywności zadań rutynowych wśród pracowników w zawodach wymagających wysokich (ISCO 1-3) i średnich (ISCO 4-5) kwalifikacji, podczas gdy pozycja globalizacja najbardziej przyczynia się do różnic między pracownikami w zawodach o niskich kwalifikacjach (ISCO 7-9) oraz w zawodach, które łatwo przenosić za granicę.

słowa kluczowe: zadania zawodowe, derutynizacja, postęp technologiczny zastępujący zadania rutynowe, off—shoring, PIAAC, STEP, CULS
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 04/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Peng Jia, Cheng Jie i Zeyang Yu za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy Emily Pawlowski z American Institutes for Research (AIR) za pomoc w wykorzytaniu amerykańskich danych PIAAC objętych ograniczonym dostępem. Dziękujemy uczestnikom konferencji ASSA2019 w Atlancie, EALE2018 w Lyonie, Jobs and Development Conference 2018 w Bogocie, TASKS V w Bonn, oraz seminariów w UCSD, Princeton University, Banku Światowym w Waszyngtonie, w Pekinie, Genewie, Luksemburgu, Singapurze i Warszawie za konstruktywne komentarze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w kwietniu 2019 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi ze stycznia 2021.

Opublikowane w:

World Bank Economic Review

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

HKUST Institute for Emerging Market Studies, Hong Kong

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Chinese Academy of Social Science (CASS), Pekin

HKUST, Hong Kong

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content