Technologia, umiejętności i globalizacja: wyjaśnienia międzynarodowych różnic w pracach rutynowych i nierutynowych w oparciu o dane ankietowe

23 kwietnia 2019
abstrakt:

Odejście od ręcznej i rutynowej pracy poznawczej w kierunku nierutynowej pracy poznawczej jest kluczową zmianą na rynkach pracy w ostatnich dziesięcioleciach. Brakuje jednak badań oceniających, czy znaczenie tych zadań różni się między pracownikami wykonującymi pozornie podobne prace w krajach na różnym poziomie rozwoju. W artykule prezentujemy nowe miary poziomu zadań zawodowych – nierutynowych analitycznych i personalnych, rutynowych kognitywnych i manualnych. Nasze miary są spójne z szeroko stosowanymi miarami zaproponowanymi dla Stanów Zjednoczonych przez Acemoglu i Autora (2011), ale oparte są o badania ankietowe. Za ich pomocą dokonujemy pomiaru struktury zadań w 47 krajach objętych badaniami PIAAC, STEP i CULS. Nasze wyniki wskazują na znaczące międzynarodowe różnice w strukturach zadań zawodowych, także w ramach tych samych zawodów – rutynowość pracy zmniejsza się wraz z poziome rozwoju, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Na intensywność zadań rutynowych mają wpływ m.in. wykształcenie, umiejętność czytania i pisania, prawdopodobieństwo korzystania z komputera w pracy, a także pozycja kraju w globalnym łańcuchu wartości dodanej. Najważniejszymi czynnikami tłumaczącymi międzynarodowe różnice w relatywnym znaczeniu zadań nierutynowych i rutynowych są różnice w wyposażeniu technologicznym gospodarek, umiejętnościach pracowników i specjalizacji w łańcuchach wartości dodanej (globalizacja). Różnice w technologii w największym stopniu przyczyniają się do międzynarodowych różnic w intensywności zadań rutynowych wśród pracowników w zawodach wymagających wysokich (ISCO 1-3) i średnich (ISCO 4-5) kwalifikacji, podczas gdy pozycja globalizacja najbardziej przyczynia się do różnic między pracownikami w zawodach o niskich kwalifikacjach (ISCO 7-9) oraz w zawodach, które łatwo przenosić za granicę.

słowa kluczowe: zadania zawodowe, derutynizacja, postęp technologiczny zastępujący zadania rutynowe, off—shoring, PIAAC, STEP, CULS
kody JEL: 
rok wydania: 2019
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 04/2019
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Peng Jia, Cheng Jie i Zeyang Yu za pomoc w realizacji badania. Dziękujemy Emily Pawlowski z American Institutes for Research (AIR) za pomoc w wykorzytaniu amerykańskich danych PIAAC objętych ograniczonym dostępem. Dziękujemy uczestnikom konferencji ASSA2019 w Atlancie, EALE2018 w Lyonie, Jobs and Development Conference 2018 w Bogocie, TASKS V w Bonn, oraz seminariów w UCSD, Princeton University, Banku Światowym w Waszyngtonie, w Pekinie, Genewie, Luksemburgu, Singapurze i Warszawie za konstruktywne komentarze. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w kwietniu 2019 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi ze stycznia 2021.

Opublikowane w:

World Bank Economic Review

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

HKUST Institute for Emerging Market Studies, Hong Kong

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Chinese Academy of Social Science (CASS), Pekin

HKUST, Hong Kong

Skip to content