Jak zmienia się zatrudnienie osób w wieku okołoemerytalnym?

11 września 2018
IBS Working Paper opublikowany w czasopiśmie Baltic Journal of Economics.

Wojciech Hardy, Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski i Iga Magda z naszego Instytutu przeprowadzili analizę dotyczącą osób starszych kontynuujących pracę w tym samym miejscu (ang. job retention) w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. W Polsce udział pracowników w wieku 55-59 lat pozostających w tym samym miejscu pracy przez ostatnie 5 lat wzrósł z 32% w 2003 roku do 63% w 2013 roku. W tym samym czasie wzrost odnotowano w Czechach i na Słowacji, natomiast na Węgrzech – nieznaczny spadek. Udział osób starszych kontynuujących tę samą pracę był wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet.  Wśród osób po 60. roku życia z najmniejszym prawdopodobieństwem kontynuowały pracę: kobiety o niższym wykształceniu, osoby zatrudnione w przemyśle, osoby zatrudnione w pracy wymagającej niskich lub średnich kwalifikacji, osoby żyjące z niepracującym/ą partnerem/ką.

Pełna wersja artykułu w języku angielskim jest dostępna na stronie Baltic Journal of Economics:

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content