W szóstym tegorocznym IBS Working Paper Wolfgang Auer (Ludwig Maximilian University of Munich and  Ifo Institute, Munich) i Natalia Danzer (Ludwig Maximilian University of Munich,  Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn) badają...

abstrakt:

Wolfgang Auer (Ludwig Maximilian University of Munich and Ifo Institute, Munich) i Natalia Danzer (Ludwig Maximilian University of Munich, Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn) badają krótko- i średniookresowy wpływ rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez pracę na czas określony, na dzietność i wyniki zdrowotne. Skupiamy uwagę na rozpoczęciu kariery ponieważ sądzimy, że umowy czasowe i związana z nimi niepewność ekonomiczna mogą wpływać na późniejszą karierę i nieść ze sobą efekty zewnętrzne dla innych aspektów życia. Nasza analiza empiryczna przeprowadzona jest dla Niemiec i opiera się na bogatym zbiorze danych pochodzących z German Socio-Economic Panel. Dostarcza on wyczerpujących informacji na temat historii zawodowej i dzietności, a także wskaźników fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki. Nasze główne wyniki wskazują, że wchodzące na rynek pracy kobiety, pod wpływem zawierania umów na czas określony: opóźniają pierwszą ciążę, decydują się na mniejszą liczbę dzieci w ciągu 10 lat od ukończenia studiów i wykazują niższy poziom zdrowia psychicznego w ciągu 3 lat od ukończenia studiów. Powiązania te są najsilniejsze dla podgrupy rodzimych kobiet o wykształceniu średnim. Z drugiej strony, nie znaleźliśmy istotnych analogicznych zależności dla badanych mężczyzn. Pokazujemy także, że uzyskane przez nas wyniki są odporne na potencjalną endogeniczność.

słowa kluczowe: początek kariery, umowa na czas określony, niepewność ekonomiczna, opóźnienie macierzyństwa, dzietność, zdrowie psychiczne, satysfakcja z życia

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 06/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Dziękujemy Helmutowi Rainerowi, Christianowi Holznerowi, Reginie Riphahn i anonimowemu recenzentowi, a także uczestnikom konferencji i seminariów w Bradze, Dusseldorfie, Lublanie, Mannheim, Monachium oraz Warszawie za pomocne i konstruktywne komentarze. Prezentowana praca naukowa uzyskała grant Fundacji IBS w Warszawie, zgodnie z programem Network for Jobs and Development, realizowanym wspólnie z Bankiem Światowym. Wszelkie przedstawione opinie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Fundacji IBS.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

pliki do pobrania IBS_Working_Paper_06_2015
autorzy:
Natalia Danzer

Ludwig Maximilian University of Munich, Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn

Wolfgang Auer

Ludwig Maximilian University of Munich and Ifo Institute, Munich

wszystkie publikacje