Niepewność na rynku pracy: Jak umowa na czas określony wpływa na dzietność i zdrowie psychiczne młodego pokolenia?

30 stycznia 2015

W szóstym tegorocznym IBS Working Paper Wolfgang Auer (Ludwig Maximilian University of Munich and  Ifo Institute, Munich) i Natalia Danzer (Ludwig Maximilian University of Munich,  Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn) badają…

abstrakt:

Wolfgang Auer (Ludwig Maximilian University of Munich and Ifo Institute, Munich) i Natalia Danzer (Ludwig Maximilian University of Munich, Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn) badają krótko- i średniookresowy wpływ rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez pracę na czas określony, na dzietność i wyniki zdrowotne. Skupiamy uwagę na rozpoczęciu kariery ponieważ sądzimy, że umowy czasowe i związana z nimi niepewność ekonomiczna mogą wpływać na późniejszą karierę i nieść ze sobą efekty zewnętrzne dla innych aspektów życia. Nasza analiza empiryczna przeprowadzona jest dla Niemiec i opiera się na bogatym zbiorze danych pochodzących z German Socio-Economic Panel. Dostarcza on wyczerpujących informacji na temat historii zawodowej i dzietności, a także wskaźników fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki. Nasze główne wyniki wskazują, że wchodzące na rynek pracy kobiety, pod wpływem zawierania umów na czas określony: opóźniają pierwszą ciążę, decydują się na mniejszą liczbę dzieci w ciągu 10 lat od ukończenia studiów i wykazują niższy poziom zdrowia psychicznego w ciągu 3 lat od ukończenia studiów. Powiązania te są najsilniejsze dla podgrupy rodzimych kobiet o wykształceniu średnim. Z drugiej strony, nie znaleźliśmy istotnych analogicznych zależności dla badanych mężczyzn. Pokazujemy także, że uzyskane przez nas wyniki są odporne na potencjalną endogeniczność.

słowa kluczowe: początek kariery, umowa na czas określony, niepewność ekonomiczna, opóźnienie macierzyństwa, dzietność, zdrowie psychiczne, satysfakcja z życia
kody JEL: 
rok wydania: 2015
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 06/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Helmutowi Rainerowi, Christianowi Holznerowi, Reginie Riphahn i anonimowemu recenzentowi, a także uczestnikom konferencji i seminariów w Bradze, Dusseldorfie, Lublanie, Mannheim, Monachium oraz Warszawie za pomocne i konstruktywne komentarze. Prezentowana praca naukowa uzyskała grant Fundacji IBS w Warszawie, zgodnie z programem Network for Jobs and Development, realizowanym wspólnie z Bankiem Światowym. Wszelkie przedstawione opinie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Fundacji IBS.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Ludwig Maximilian University of Munich and Ifo Institute, Munich

Ludwig Maximilian University of Munich, Ifo Institute, Munich, and IZA Bonn

Skip to content