Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy o znacznym odsetku zatrudnienia czasowego

26 lutego 2015

Analizujemy wpływ podwyżek płacy minimalnej na polski rynek pracy w latach 2002-2013.

abstrakt:

W artykule wykorzystujemy metodologie propensity score matching oraz difference-in-differences w celu oszacowania wpływu podwyżek płacy minimalnej na polski rynek pracy w latach 2002-2013. Skupiamy się na odpływach z zatrudnienia, zmianach przepracowywanych godzin, płac realnych i udziału zatrudnienia na pełen etat. Rozróżniamy między zatrudnieniem stałym i czasowym, oraz analizujemy przepływy między nimi w kontekście rosnącego udziału pracowników czasowych w całkowitym zatrudnieniu w Polsce. Nasze wyniki wskazują, że wzrost płacy minimalnej wiązał się nie tylko z wyższymi płacami i lepszymi standardami czasu pracy u tych pracowników, którzy zachowali pracę, ale także z wyższymi zwolnieniami – szczególnie pracowników czasowych – oraz większymi przepływami z pracy stałej do czasowej. Wraz z rozpoczęciem w 2008 roku serii zauważalnych podwyżek płacy minimalnej w Polsce, zwiększyła się liczba zwolnień im przypisywana. W latach 2008-2013 stanowiły one 1% łącznego zatrudnienia osób w wieku 15-54. Kobiety z umowami czasowymi stanowiły ponad połowę pracowników dotkniętych tym problemem.

słowa kluczowe: płaca minimalna, bezrobocie, zatrudnienie czasowe, estymacja, matching difference-in-differences
kody JEL: 
rok wydania: 2015
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 07/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Artykuł powstał dzięki wsparciu finansowemu Jobs and Development Network pod auspicjami Banku Światowego. Prezentowane w publikacji opinie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Banku Światowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content