Rola związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

23 maja 2017
W najnowszym raporcie IZA World of Labor Iga Magda omawia czynniki osłabiające i wzmacniające pozycję związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Znaczenie związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej zmalało znacząco w latach 90. w okresie transformacji gospodarczej. Dostosowania instytucjonalne towarzyszące wejściu krajów EŚW do Unii Europejskiej miały znaczenie dla poprawy sytuacji i obserwowanego od lat 2000. wzmacniania się związków. Te związki zawodowe, które przetrwały okres transformacji gospodarczej, z sukcesem walczyły o zatrudnienie i płace swoich członków w okresie kryzysu w latach 2008-2009. W latach 2000., pomimo niskiego poziomu uzwiązkowienia w EŚW i niskiego poziomu objęcia układami zbiorowymi pracy, wzrosły premie płacowe związane z objęciem układami zbiorowymi, a związkom udaje się wpływać na poprawę sytuacji pracowników na rynku pracy.

Uzwiązkowienie w EŚW – po dużych spadkach w latach 90. – jest bardzo niskie

Iga Magda twierdzi, że proces wzmacniania związków zawodowych w EŚW ma znaczenie ze względu na wyzwania, przed jakimi stoimy: wysoki poziomom nierówności dochodowych; wzrost zatrudnienia niestandardowego; sytuacja demograficzna, która może doprowadzić w perspektywie najbliższych dekad do spadku podaży pracy. Wsparcie polityczne dialogu społecznego oraz współpracy pracodawców i pracowników przy rozwiązywaniu problemów rynku pracy przyniosłoby korzyści wszystkim partnerom społecznym.

Odsetek pracowników w EŚW objętych układami zbiorowymi pracy jest niski

Więcej przeczytamy w artykule Igi Magdy – “Do trade unions in Central and Eastern Europe make a difference?”. Wszystkie publikacje wydawane przez IZA World of Labor są udostępniane bezpłatnie na stronie www.wol.iza.org

***

IZA – Institute for Labor Economics według rankingu RePEc jest drugą najlepszą instytucją ekonomiczną w obszarze ekonomii pracy i trzecią wśród najlepszych think tanków. Wszystkie publikacje wydawnictwa IZA World of Labor – serii kierowanej do decydentów, polityków i wszystkich osób zainteresowanych tematyką rynków pracy na całym świecie – udostępniane są bezpłatnie na stronie www.wol.iza.org.

oprac. b.m.k.

Projekt związany z tą wiadomością:
pliki do pobrania
Newsletter
Skip to content