Rola związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej

table-football-pixabay
W najnowszym raporcie IZA World of Labor Iga Magda omawia czynniki osłabiające i wzmacniające pozycję związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Znaczenie związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej zmalało znacząco w latach 90. w okresie transformacji gospodarczej. Dostosowania instytucjonalne towarzyszące wejściu krajów EŚW do Unii Europejskiej miały znaczenie dla poprawy sytuacji i obserwowanego od lat 2000. wzmacniania się związków. Te związki zawodowe, które przetrwały okres transformacji gospodarczej, z sukcesem walczyły o zatrudnienie i płace swoich członków w okresie kryzysu w latach 2008-2009. W latach 2000., pomimo niskiego poziomu uzwiązkowienia w EŚW i niskiego poziomu objęcia układami zbiorowymi pracy, wzrosły premie płacowe związane z objęciem układami zbiorowymi, a związkom udaje się wpływać na poprawę sytuacji pracowników na rynku pracy.

Uzwiązkowienie w EŚW - po dużych spadkach w latach 90. - jest bardzo niskie
IBS_an_pl_23.05.2017_IZA_TradeUnionsInCEE_1.png

 

Iga Magda twierdzi, że proces wzmacniania związków zawodowych w EŚW ma znaczenie ze względu na wyzwania, przed jakimi stoimy: wysoki poziomom nierówności dochodowych; wzrost zatrudnienia niestandardowego; sytuacja demograficzna, która może doprowadzić w perspektywie najbliższych dekad do spadku podaży pracy. Wsparcie polityczne dialogu społecznego oraz współpracy pracodawców i pracowników przy rozwiązywaniu problemów rynku pracy przyniosłoby korzyści wszystkim partnerom społecznym.

Odsetek pracowników w EŚW objętych układami zbiorowymi pracy jest niski
IBS_an_pl_23.05.2017_IZA_TradeUnionsInCEE_2

Więcej przeczytamy w artykule Igi Magdy - “Do trade unions in Central and Eastern Europe make a difference?”. Wszystkie publikacje wydawane przez IZA World of Labor są udostępniane bezpłatnie na stronie www.wol.iza.org

 

***

IZA – Institute for Labor Economics według rankingu RePEc jest drugą najlepszą instytucją ekonomiczną w obszarze ekonomii pracy i trzecią wśród najlepszych think tanków. Wszystkie publikacje wydawnictwa IZA World of Labor - serii kierowanej do decydentów, polityków i wszystkich osób zainteresowanych tematyką rynków pracy na całym świecie - udostępniane są bezpłatnie na stronie www.wol.iza.org.

 

oprac. b.m.k.

 

pliki do pobrania Notatka prasowa
wszystkie wiadomości