Health, productivity and ageing

6 czerwca 2014
abstrakt:

W artykule przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej poziomu i struktury wiekowej płac ze względu na stan zdrowia. Analizując dane EU-SILC dla wybranych krajów Unii Europejskiej staramy się odpowiedzieć na pytanie o relacje pomiędzy produktywnością i jej zmianami w cyklu życia, a indywidualnym stanem zdrowia, kontrolują tradycyjne czynniki determinujące płace. Stan zdrowia różnicuje poziom produktywności między pracownikami, ale znacznie słabiej wpływ na jej dynamikę w cyklu życia w analizowanych krajach. W naszym artykule staramy się również zweryfikować tezę Lovász i Rigó (2013), którzy twierdzą, że obniżenie produktywności wśród osób starszych jest szybsze w Europie Środkowej i Wschodniej, ze względu na szczególnie intensywną zmianę technologiczną w ostatnich dekadach.

kody JEL: 
rok wydania: 2014
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2014
ISSN: 2451-4373
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Institute for Structural Research (IBS)

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content