abstrakt:

W artykule przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej poziomu i struktury wiekowej płac ze względu na stan zdrowia. Analizując dane EU-SILC dla wybranych krajów Unii Europejskiej staramy się odpowiedzieć na pytanie o relacje pomiędzy produktywnością i jej zmianami w cyklu życia, a indywidualnym stanem zdrowia, kontrolują tradycyjne czynniki determinujące płace. Stan zdrowia różnicuje poziom produktywności między pracownikami, ale znacznie słabiej wpływ na jej dynamikę w cyklu życia w analizowanych krajach. W naszym artykule staramy się również zweryfikować tezę Lovász i Rigó (2013), którzy twierdzą, że obniżenie produktywności wśród osób starszych jest szybsze w Europie Środkowej i Wschodniej, ze względu na szczególnie intensywną zmianę technologiczną w ostatnich dekadach.

kody JEL: , ,

rok wydania: 2014

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 02/2014

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje