Relacja z Konferencji Jobs & Development

14 grudnia 2016
2-3 listopada br. w Waszyngtonie odbyła się konferencja, której celem było omówienie najnowszych badań wspierających tworzenie wielosektorowych i interdyscyplinarnych rozwiązań wobec wyzwań na rynkach pracy całego świata.

Na konferencji zorganizowanej przez Network on Jobs and Development oraz World Bank Jobs Group wystąpiło 80 mówców ze wszystkich kontynentów, a w całym wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników z akademii, instytutów badawczych, instytucji międzynarodowych oraz rządów i partnerów społecznych.

#Jobs4Dev

Poruszono wiele tematów: od tworzenia miejsc pracy w państwach niestabilnych i dotkniętych konfliktami, przez kwestie nierówności płci i umiejętności, postęp technologiczny i zmiany strukturalne, aż po różne aspekty regulacji rynku pracy. Oba dni konferencji otwierały i zamykały sesje plenarne. Dostępna jest już relacja z konferencji zawierająca krótkie podsumowania sesji:

  • Polityka rynku pracy w słabo rozwiniętych gospodarkach
  • Migracja uchodźców w Europie i geografia rynku pracy w Azji
  • Tworzenie miejsc pracy w gospodarkach wschodzących
  • Kwalifikacje w okresie transformacji: Chiny i Ameryka Łacińska
  • Niuanse przepisów dotyczących warunków zatrudnienia
  • Technologia, miejsca pracy i zmiana strukturalna
  • Interwencje dotyczące zatrudnienia
  • Szanse, równość a praca

Przeczytaj relację – więcej

zdjęcia: Sarah Marriott,
Development Policy Research Unit at University of Cape Town

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content