Fikcja zatrudniania w Polsce – propozycje wyjścia z impasu

20 maja 2014
abstrakt:

W Polsce dualizm rynku pracy przybiera formę nadużywania zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne. W opracowaniu przedstawiamy propozycje rozwiązań mające na celu jego ograniczenie. Proponujemy wprowadzenie dostosowanego do polskich warunków tzw. jednego kontraktu, który ułatwi firmom elastyczne zatrudnianie pracowników, zarazem zapewniając tym drugim ścieżkę do stabilnego zatrudnienia. Postulujemy również ograniczenie tych obowiązków małych przedsiębiorstw związanych z zatrudnianiem, które nie obejmują ochrony pracowników przed zwolnieniem i nie dotyczą ich płac, a tworzą dodatkowe koszty. Wnioskujemy także o obniżenie opodatkowania osób mało zarabiających i narażonych na wymuszoną pracę na umowy cywilnoprawne lub samozatrudnienie. Sposobem na to jest fiskalnie neutralne zwiększenie kosztu uzyskania przychodu i podniesienie podstawowej stawki PIT do 20% z obecnych 18%. Nasze propozycje służą znalezieniu nowej równowagi między interesami pracodawców i potrzebami pracowników w Polsce.

rok wydania: 2014
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 01/2014
ISSN: 2451-4365
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content