Zespół IBS na warsztatach i sympozjum NTA 11 w Senegalu

29 czerwca 2016
Piotr Lewandowski, Wojciech Hardy oraz Maciej Lis wzięli udział warsztatach National Transfer Account (NTA) w Saly (Senegal), które odbyły się między 21 a 24 czerwca.

Wydarzenie poprzedziło sympozjum (High Level Symposium on the demographic dividend and sustainable development in Africa) na temat dywidendy demograficznej i rozwoju w Afryce. W sympozjum, które odbyło się 20 czerwca w Dakarze, wzięło udział wielu byłych i obecnych przedstawicieli władz z krajów afrykańskich. Opisali oni swoją pracę i cele w kontekście dywidendy demograficznej.

Warsztat NTA (Demographic Dividend and African Development: 11th Global Meeting of the NTA Network) dotyczył natomiast tematu zmieniającej się struktury wiekowej i jej wpływu na wzrost gospodarczy, rynek pracy, równość międzypłciową i międzypokoleniową oraz stabilność finansową. Uczestnicy z Afryki, Ameryk, Azji oraz Europy omówili przyczyny i konsekwencje zmieniającej się struktury wiekowej w różnych stronach świata, w ramach metodologii National Transfer Accounts.

Wyzwania stojące przed kontynentami różnią się między sobą. Kraje afrykańskie starają się wykorzystać pierwszą dywidendę demograficzną powodowaną spadkiem dzietności oraz drugą wynikającą ze zwiększonych inwestycji w dzieci. Projekt Counting Women’s Work (reprezentowany przez Gretchen Donehower), zmierza do włączenia produkcji domowej do podejścia NTA oraz dezagregacji rachunków narodowych ze względu na płeć i wiek. Projekt AGENTA stara się poszerzyć zasięg aplikacji metodologii NTA w obrębie Europy i połączyć problematykę zmian demograficznych w Unii Europejskiej z problematyką stabilności finansowej.

Członkowie zespołu IBS – Wojciech HardyPiotr LewandowskiMaciej Lis – zaprezentowali badania dotyczące różnic międzypokoleniowych w rodzajach pracy wykonywanej w krajach europejskich, czynników napędzających wzrost wydatków na zdrowie zachodzący z wiekiem oraz pozostawania w miejscach pracy przez starszych pracowników w Grupie Wyszehradzkiej (prezentacje do pobrania poniżej).

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content