Mniej znaczy więcej – związki zawodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Jobs and Development Blog
W większości krajów regionu wraz z transformacją systemową nastąpił gwałtowny spadek liczby członków związków zawodowych.

Niższy poziom uzwiązkowienia nie musi jednak oznaczać ich słabości - wskazuje Iga Magda w nowym artykule jaki ukazał się na blogu Banku Światowego. Przystąpienie krajów regionu do UE skutkowało wzmocnieniem siły negocjacyjnej związków w procesie ustalania płac. Przyczyniają się do tego regulacje unijne, które wymuszają silniejszy dialog z partnerami społecznymi. Do umocnienia się związków przyczynił się także ich udział w Otwartej Metodzie Koordynacji oraz wdrożenie dotyczącej rad pracowniczych Dyrektywy ws. informacji i konsultacji z pracownikami.

 

Cały artykuł na stronie Banku Światowego:  https://blogs.worldbank.org/jobs/less-more-unions-central-and-eastern-europe

wszystkie wiadomości