Nieprzestrzeganie płacy minimalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

27 kwietnia 2016
abstrakt:

Płace minimalne są w centrum debat ekonomistów i polityków zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Płaca minimalna może być jednak skuteczna tylko wtedy, kiedy (1) system regulacyjny nie posiada luk, które pozwalają na wypłatę wynagrodzenia poniżej minimalnego, oraz (2) obowiązujące minimum płacowe nie jest naruszane (zbyt często). W niniejszym artykule analizujemy nieprzestrzeganie płac minimalnych w 10 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do UE od 2004 roku i mają ustawowe płace minimalne na poziome krajowym. Korzystając z danych EU-SILC, stosujemy metodologię Bhorat et al. (2013) do analizy zarówno częstości występowania naruszeń płac minimalnych, jak i ich pieniężnej głębokości. W latach 2003-2012, naruszenia płacy minimalnej dotyczyły średnio od 1,0% pracowników w Bułgarii i 1,3% w Czechach, przez około 3% w Rumunii i Słowenii oraz 4,7% w Polsce i na Węgrzech, po 5,6% na Łotwie i 6,9% na Litwie. Przeciętna luk płac osób dotkniętych nieprzestrzeganiem płacy minimalnej wynosiła od 13,7% płacy minimalnej w Estonii do 41,7% w Słowenii. We wszystkich krajach, kobiety, osoby słabiej wykształcone, pracujące w usługach lub rolnictwie, w firmach mikro lub na umowie czasowej, były bardziej narażone na naruszenie płacy minimalnej niż inne kategorie pracowników. Wyższej relacji płacy minimalnej do średniej towarzyszyła większa skala naruszeń – efekt ten występował w poszczególnych krajach, ale nie wyjaśniał różnic pomiędzy nimi.

słowa kluczowe: płaca minimalna, naruszenie, przestrzeganie, Europa Środkowo-Wschodnia
kody JEL: 
rok wydania: 2016
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2016
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Szymonowi Górce za doskonałą pomoc badawczą, Andrea Garnero za recenzję pierwszej wersji artykułu a także uczestnikom IBS Jobs Conference 2015 w Warszawie ICRIER International Conference on Jobs for Development w New Delhi za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

International Labour Review 158 (2), 2019.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Skip to content