Skill based labour demand and the wage growth of younger workers: Evidence from an unexpected pension reform

15 stycznia 2015
abstrakt:

Zakrojone na dużą skalę reformy emerytalne mogą mieć efekt w postaci redystrybucji wynagrodzeń między poszczególnymi grupami wieku i wykształcenia, szczególnie gdy rynek pracy dotyka problem niedopasowania umiejętności. Zmiany w polityce emerytalnej na Ukrainie, które mogą posłużyć jako tzw. quasi-eksperyment, ilustrują wpływ ograniczoności zasobu siły roboczej na wzrost wynagrodzeń i zwrotów z wykształcenia. Pokazują, że młodzi i dobrze wykształceni pracownicy doświadczyli znacznego przyspieszenia wzrostu płac. Starsi pracownicy z nieaktualnymi umiejętnościami nie zyskali na przechodzeniu na emeryturę osób o porównywalnych charakterystykach. Oszacowany wpływ na wynagrodzenia jest zgodny z przewidywaniami prostego modelu heterogenicznego popytu na pracę dla ukraińskich firm. Artykuł pokazuje, że efekty płacowe w analizie równowagi ogólnej mogą być otrzymane w ramach ewaluacji skutków polityki jeśli quasi-eksperyment spełnia bardzo restrykcyjne założenia wstępne.

słowa kluczowe: wzrost emerytur, wzrostu płac, substytucja pracy, powrót do edukacji, niedopasowanie umiejętności, Ukraina, quasi-eksperyment
kody JEL: 
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 02/2015
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Artykuł powstał dzięki IBS Small Grant for a Research Paper w ramach Jobs and Development Network.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

University of Munich (LMU), KU Eichstätt-Ingolstadt, IZA Bonn, CESifo Munich, IOS Regensburg

Skip to content