Agricultural development and structural change

17 grudnia 2014
abstrakt:

Głównym przesłaniem artykułu jest teza, że zmiana strukturalna gospodarki może być stymulowana za pomocą polityki mającej na celu rozwój rolnictwa. W pierwszym rozdziale opisujemy globalną transformację, jaką przeszedł sektor rolniczy od lat 50. do dnia dzisiejszego. Mimo szybkiego wzrostu światowej populacji w tym okresie, wzrost produktywności rolnictwa był jeszcze szybszy, co umożliwiło rozwój przemysłu i sektorów usługowych. Tak rozumiana zmiana strukturalna wciąż jest jednak daleka od zakończenia, szczególnie w państwach rozwijających się. W rozdziale drugim analizujemy czynniki sprzyjające i niesprzyjające zmianie strukturalnej oraz omawiamy dwa najważniejsze nurty polityki gospodarczej, które mają ją stymulować. W rozdziale trzecim przyglądamy się bliżej konkretnym instrumentom, które sprzyjają modernizacji rolnictwa oraz migracjom do obszarów zurbanizowanych.

rok wydania: 2014
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Policy Paper
numer publikacji: 05/2014
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

This paper was financially supported by
the Jobs and Development Network under
the auspices of the World Bank

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
Skip to content