abstrakt:

Głównym przesłaniem artykułu jest teza, że zmiana strukturalna gospodarki może być stymulowana za pomocą polityki mającej na celu rozwój rolnictwa. W pierwszym rozdziale opisujemy globalną transformację, jaką przeszedł sektor rolniczy od lat 50. do dnia dzisiejszego. Mimo szybkiego wzrostu światowej populacji w tym okresie, wzrost produktywności rolnictwa był jeszcze szybszy, co umożliwiło rozwój przemysłu i sektorów usługowych. Tak rozumiana zmiana strukturalna wciąż jest jednak daleka od zakończenia, szczególnie w państwach rozwijających się. W rozdziale drugim analizujemy czynniki sprzyjające i niesprzyjające zmianie strukturalnej oraz omawiamy dwa najważniejsze nurty polityki gospodarczej, które mają ją stymulować. W rozdziale trzecim przyglądamy się bliżej konkretnym instrumentom, które sprzyjają modernizacji rolnictwa oraz migracjom do obszarów zurbanizowanych.

rok wydania: 2014

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Policy Paper

numer publikacji : 05/2014

ISSN : 2451-4365

dodatkowe informacje: This paper was financially supported by the Jobs and Development Network under the auspices of the World Bank

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
wszystkie publikacje