Potrzeba przygotować rynek pracy do zmian napędzanych przez nowoczesne technologie

pixabay-robot
Aleksandra Przegalińska, Piotr Łuba oraz Piotr Lewandowski dyskutowali na temat wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy w audycji Joanny Solskiej.

Postęp technologiczny przyspieszył rozwój tzw. ekonomii współdzielenia, w której funkcjonuje całe spektrum modeli biznesowych od Wikipedii, przez platformy crowdfundingowe, po korporacje takie jak Uber czy Airbnb. Otwierają one możliwości biznesowe i dostarczają nowych usług lub nowych sposobów zaspokajania ludzkich potrzeb – podkreślał w audycji Joanny Solskiej Piotr Łuba (PWC). Większość państw nie dostosowała jednak swojej polityki do obecnej, bogatej w cyfrowe technologie rzeczywistości. Istnieje wobec tego obawa, że rozwój korporacji opartych na modelu współdzielenia może mieć negatywne skutki dla budżetów państw ze względu na unikanie opodatkowania.

 

- Mamy bardzo dużo możliwości, by państwo działało proaktywnie, wykorzystując możliwości niesione przez ekonomię współdzielenia” - uważa Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego), przywołując przykład Estonii czy Izraela. Z drugiej strony, Piotr Lewandowski (IBS) zauważył, że powinniśmy się przede wszystkim zastanowić, jak zmienić system kształcenia oraz jak pomóc ludziom i rynkom przygotować się do zmian determinowanych przez technologię:

 

- Jeśli mniej Polaków będzie pracować lub będą mniej zarabiać w wyniku zmian technologicznych, to naszym podstawowym problemem jest zwiększenie nierówności albo spadek standardu życia społeczeństwa, a nie budżet”. Postęp technologiczny może wypchnąć z rynku pracy osoby bez odpowiednich kompetencji, jednakże niekoniecznie o niskich kwalifikacjach pracujących np. jako kelnerzy czy fryzjerzy.

 

- W przypadku zawodów kontaktu osobistego albo nawiązania relacji społecznej jeszcze bardzo długo nie będziemy wybierać maszyn - dodała Aleksandra Przegalińska.

 

Piotr Lewandowski podkreślił, że automatyzacji będą podlegać zawody, które są rutynowe i które łatwo jest zalgorytmizować - takie prace często wykonywane są przez osoby ze średnimi kwalifikacjami.

- Przez dekady rozwój społeczny formował się przez rozwój klasy średniej, która najpierw wykonywała rutynowe prace przemysłowe a potem przeniosła się do biur i wykonywała rutynowe prace kognitywne, poznawcze, i te prace technologia wycina - skonkludował.

 

Zapraszamy do odsłuchania audycji  w TOK FM - "Czy nowoczesna technologia odbierze nam pracę?", „Salon - Teraz Solska! (Joanna Solska)”

 

r.k.

wszystkie wiadomości