Kobiety NEETs – spotkanie Komitetu FEMM w Europarlamencie

1 marca 2019
Iga Magda wystąpiła na spotkaniu Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim z prezentacją dot. sytuacji tzw. NEETów w Europie (27.02).

Iga Magda została zaproszona na spotkanie Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim 27 lutego, którego tematem była m.in. sytuacja kobiet na europejskich rynkach pracy. Iga Magda opowiedziała o NEETach (ang. neither in education, employment, nor training), młodych osobach, które nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą do zawodu (→prezentacja). Skupiła się przede wszystkim na sytuacji młodych kobiet, które częściej trafiają do tej kategorii.

Iga Magda (prof. SGH i wiceprezeska IBS) kieruje projektem Youth Employment PartnerSHIP, którego celem jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych na rynku pracy w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

Program spotkania: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/events-hearings.html?id=20190218CHE06001

Transmisja na żywo: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190227-1100-COMMITTEE-FEMM

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content