rynek pracy

Praca dzięki termomodernizacji?
W nowej publikacji Instytutu Ekonomii Środowiska i Efektywnej Polski eksperci IBS szacują popyt na pracę w wyniku zwiększonej termomodernizacji w Małopolsce i na Śląsku.
Ile kobiet odeszło z rynku pracy na skutek świadczenia 500+?
Publikujemy wyniki IBS i OECD oraz ustosunkowujemy się do reakcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
System ubezpieczeń społecznych: kto zyskuje a kto traci?
Wnioski z ekspertyzy dla Komisji Europejskiej o ubezpieczeniach społecznych dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w Polsce.
Transformacja polskiego sektora węglowego
Krótka historia reform od lat 90. ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia – raport Aleksandra Szpora i Konstancji Ziółkowskiej dla IISD.
Rynek pracy w Polsce 2000−2016
Piotr Lewandowski i Iga Magda dla IZA World of Labor o sytuacji na rynku pracy w Polsce.
Ścieżki kariery zawodowej a wysokość emerytur
Polecamy publikację IZA Discussion Paper z analizą 4 krajów europejskich. Wśród autorów – naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, m.in. Iga Magda (IBS).
Konferencja ASSA 2018
Wyniki zespołu IBS nt. technologii i pracy zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji ASSA współorganizowanej przez American Economic Association – Filadelfia, 5-7 stycznia.
Materiały z 2017 IBS Jobs Conference
Publikujemy podsumowanie i prezentacje z międzynarodowej konferencji naukowej nt. rynku pracy, którą zorganizowaliśmy 6 i 7 grudnia 2017 r. w Warszawie.
1st IZA/World Bank/NJD Conference on Jobs and Development – zapraszamy do nadsyłania prac
Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 w Bogocie (Kolumbia). Termin zgłoszeń – 15 stycznia.
2017 IBS Jobs Conference – zapraszamy!
9 sesji tematycznych, 26 prezentacji, kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Publikujemy szczegółowy program konferencji i otwieramy rejestrację dla uczestników.
Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy
Czy Polacy po 50. roku życiu cieszą się dobrym zdrowiem? Czy częściej niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich doświadczają ubóstwa i deprywacji materialnej? Publikujemy materiały z konferencji „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE” (19 października br.).
Skip to content