Praca dzięki termomodernizacji?

9 kwietnia 2018
W nowej publikacji Instytutu Ekonomii Środowiska i Efektywnej Polski eksperci IBS szacują popyt na pracę w wyniku zwiększonej termomodernizacji w Małopolsce i na Śląsku.

W rozdziale „Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budynkach jednorodzinnych w Małopolsce i na Śląsku” będącym częścią publikacji „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017” Piotr Lewandowski, Katarzyna Sałach i Konstancja Ziółkowska zastanawiają się, jaki wpływ na rynek pracy będą mieć przyjęte w tych dwóch województwach uchwały antysmogowe.

Podstawowa realizacja nowych regulacji wymusza wymianę starych kotłów na paliwa stałe w horyzoncie ok. 10 lat. Wymóg dotyczy przede wszystkim właścicieli domów jednorodzinnych, gdyż to w nich zlokalizowana jest większość nieekologicznych źródeł ciepła. Pożądanym kierunkiem polityki publicznej byłoby uzupełnienie uchwał o dodatkowe instrumenty wsparcia, które skłoniłyby właścicieli nie tylko do wymiany kotła, ale również do przeprowadzenia bardziej kompleksowej termomodernizacji budynku, to znaczy jego ocieplenia oraz modernizacji całej instalacji grzewczej.

Nowe miejsca pracy szczególnie dla niskowykwalifikowanych

Eksperci IBS wykazali, że oprócz zmniejszenia skali niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej, dodatkową korzyścią z programów wsparcia kompleksowej termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych byłoby powstanie licznych, nowych miejsc pracy. Szczególnie poszukiwani będą pracownicy niskowykwalifkowani. Obecnie ryzyko bezrobocia w tej grupie jest wyższe niż wśród osób posiadających średnie i wysokie kwalifikacje.

W badaniu rozważono kilka scenariuszy różniących się intensywnością działań termomodernizacyjnych podejmowanych w horyzoncie najbliższych 10 lat. Według naszych szacunków, w każdym z analizowanych województw, przy realizowanych dotychczas działaniach termomodernizacyjnych pracuje ok. 8 tysięcy osób, w przeliczeniu na całoroczne zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu. Zwiększenie zakresu działań termomodernizacyjnych w następstwie realizacji uchwał antysmogowych mogłoby zwiększyć tę liczbę nawet dwuipółkrotnie. Jeśli jednak realizacja wymogów uchwał będzie sprowadzała się tylko do wymiany źródeł ciepła, to zatrudnienie w tym sektorze wzrośnie nieznacznie, tylko o 6% w każdym z województw.

Dodatkowe 32 tys. miejsc pracy w Małopolsce i na Śląsku

Efekty będą zauważalnie większe, jeśli wraz z wymianą źródeł ciepła wykonywane będą dodatkowe interwencje. W przypadku równoczesnej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej liczba osób pracujących przy działaniach termomodernizacyjnych zwiększyłaby się o ponad dwa tysiące. Najbardziej znaczący wpływ na rynek pracy miałoby jednak równoczesne ocieplenie budynków – ścian zewnętrznych, dachów i podłóg, wraz z wymianą okien. Przy kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych w województwach śląskim i małopolskim łącznie pracę mogłyby znaleźć nawet dodatkowe 32 tysiące osób. Wpływ dokonywania ociepleń będzie większy w województwie śląskim (15,5 tys. osób) niż w województwie małopolskim (9 tys. osób). Wynika to z faktu, iż liczba domów jednorodzinnych, które objęte będą wymogiem wymiany źródeł ciepła jest w obu województwach podobna, ale liczba domów nieocieplonych jest wyższa w województwie śląskim.

Podjęcie kompleksowej termomodernizacji może mieć znaczący wpływ na spadek stopy bezrobocia w badanych województwach. Spadek ten mógłby sięgnąć 0,3 p.p. stopy bezrobocia w województwie małopolskim i 0,4 p.p. w województwie śląskim.

Zachęcamy do zapoznania się z:

Newsletter
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content