Konferencja Chorwackiego Banku Narodowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

20 lipca 2019
„Demografia, zatrudnienie i wzrost w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, konferencja zorganizowana przez Chorwacki Bank Narodowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) – 15 lipca, Dubrownik

Druga wspólna konferencja zorganizowana przez Chorwacki Bank Narodowy (CNB) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poświęcona była wyzwaniom demograficznym i przyszłości pracy w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), jak i politykom potrzebnym do utrzymania wzrostu dochodów i poprawy warunków życia w regionie. Konferencję otwierały przemówienia Andreja Plenkovića, Premiera Republiki Chorwacji; Borisa Vujčića, prezesa Chorwackiego Banku Narodowego; oraz Tao Zhanga, zastępcy dyrektora zarządzającego MFW. Ponadto, Christian Dustmann (UCL) wygłosił wykład na temat migracji w Europie.

Piotr Lewandowski uczestniczył w sesji panelowej na temat rozwoju gospodarczego i tzw. wąskich gardeł na rynku pracy w krajach CESEE. Mówił o czynnikach stojących za średniookresową poprawą na polskim rynku pracy i argumentował, że kluczową rolę odegrała poprawa struktury wykształcenia siły roboczej i rosnący popyt na pracę napędzany szybkim wzrostem gospodarczym i integracją europejską. Podkreślił również, że niedawne spadki bezrobocia do historycznych minimów są jednak w pewnym stopniu spowodowane spadkiem aktywności zawodowej. Podkreślił też, że dla podniesienia wskaźnika zatrudnienia w CESSE polityki mające na celu poprawę dostępności mieszkań, rozwój sieci dojazdów do pracy i transportu oraz wzmocnienie efektów aglomeracyjnych mogą być bardziej przydatne niż działania bezpośrednio związane z rynkiem pracy, takie jak np. zmiany w przepisach dotyczących ochrony zatrudnienia.

Pozostałe panele koncentrowały się na starzeniu się społeczeństwa i emigracji oraz na cyfryzacji, postępie technologicznym oraz roli polityk rządowych i sektora prywatnego w rozwiązywaniu niekorzystnych trendów demograficznych i zwiększaniu wydajności.

Newsletter
Skip to content